Een nieuwe toekomst voor historische boerderijen

Publicatiedatum

Herbestemming van agrarisch erfgoed, inspirerende voorbeelden uit de praktijk! Het magazine "Een nieuwe toekomst voor historische boerderijen " van het Boerderijenfonds is onlangs verschenen.

Boerderijenfonds Hoogheem fotograaf Harry Cock

Historische boerderijen verliezen steeds vaker hun agrarische functie en komen leeg te staan. Hoe kun je voorkomen dat dit waardevolle erfgoed verdwijnt én tegelijkertijd bijdragen aan een toekomstbestendig platteland? Als antwoord op deze vraag laat het magazine een aantal praktijkvoorbeelden van herbestemming zien, van natuurinclusief landbouwbedrijf tot klooster nieuwe stijl. Zeven bevlogen eigenaren nemen de lezer mee in de herbestemming, restauratie en verduurzaming van hun historische boerderij. Wat zat er tegen en wat viel er mee? En wat is er voor nodig om zo’n omvangrijk project met succes te realiseren? 

Lees de verhalen van oa. Hoogheem Erfgoed & Logies, zij ontvingen onlangs de Pieter van Vollenhovenprijs, en de herbestemming van Nijkleaster. Een klooster nieuwe stijl waar gasten stilte, bezinning en verbinding kunnen vinden. Wij maakten een verhaal van deze herbestemming.

Het Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.

Het magazine Een nieuwe toekomst voor historische boerderijen is te vinden op de website van het boerderijenfonds.

Lees magazine

Nijkleaster

Nijkleaster, Hilaard

Fotograaf, Harry Cock