Erfgoed verbindt

Publicatiedatum

Een afvaardiging van het Nationaal Restauratiefonds en van de provincie Drenthe ontmoetten elkaar op vrijdag 30 september bij het voormalige Planetron in Dwingeloo om hun samenwerking kracht bij te zetten, onder meer in het Drents Monumentenfonds. Uit dit fonds kunnen eigenaren in Drenthe de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun monument of beeldbepalend pand laagrentend financieren.

Planetron
Planetron in Dwingeloo

De provincie Drenthe heeft in 2021 5 miljoen euro extra gestort in het Drents Monumentenfonds.  Deze extra storting maakt continuering van het succesvolle behoud- en herbestemmingsbeleid van de provincie Drenthe mogelijk.

“Erfgoed en energietransitie zijn uitdagingen voor elke eigenaar”, aldus gedeputeerde Nelleke Vedelaar. “Samen met het Restauratiefonds willen wij onderzoeken hoe we het Drents Monumentenfonds daarin nog breder kunnen inzetten.”

Het Drents Monumentenfonds bestaat sinds 2009. In de afgelopen jaren zijn er diverse projecten uit het fonds gefinancierd waaronder het voormalige Planetron, provinciaal monument. Na zes jaar praktisch leeg te hebben gestaan, heeft het Planetron in Dwingeloo een nieuwe invulling gekregen.  De Dwingeloër architect Bas van Ruth is de ‘aanjager’, de man die achter de schermen partijen bij elkaar heeft gebracht in het belang van een tweede leven van dit vroegere voorlichtingscentrum voor sterrenkunde. Het centrum is omgebouwd tot een 'Toeristisch Huis', waar Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en Vitale Vakantie Parken zijn gaan samenwerken. Hiermee is dit bijzondere pand weer springlevend.

 

“Erfgoed verbindt! Het was goed om vandaag gedeputeerde Nelleke Vedelaar en enkele van haar medewerkers te ontmoeten op deze mooie locatie in Drenthe. Wij zijn blij met de goede samenwerking met de provincie en met de middelen die zij beschikbaar stellen in het Drents Monumentenfonds. Zo kunnen wij nog meer eigenaren ondersteunen om hun karakteristieke pand klaar te maken voor de toekomst. Springlevend erfgoed dat met oog voor kwaliteit blijft behouden en daarmee het unieke karakter van Drenthe versterkt.”, aldus Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds.

Planetron
Planetron