Geef net als provincie Overijssel om en aan gemeentelijke monumenten

Publicatiedatum

Ontdek hoe u kunt bijdragen en met dezelfde euro meer impact kunt maken in het behoud van erfgoed.

Overijssel

Versterking fondsen nodig: geef om en aan uw monument om de hoek

Het Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en de provincie Overijssel werken samen in het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel. Uit het fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten of beeldbepalende, karakteristieke panden.

Gedeputeerde Roy de Witte is enthousiast over het Overijsselse Cultuurfonds voor Monumenten: ‘Monumenten dragen bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze provincie. Het in stand houden en ontwikkelen van deze monumenten is een grote opgave. Het bijzondere van dit fonds is dat afgeloste leningen steeds weer opnieuw worden ingezet voor hetzelfde doel. Wat betekent dat dit fonds een duurzame bijdrage levert aan de instandhouding en het toekomstbesteding maken van de Overijsselse monumenten.’
Daarom stortte de provincie Overijssel eind 2022 opnieuw een bedrag van € 150.000,-- in dit fonds. Dit bedrag werd verdubbeld door het Nationaal Restauratiefonds tot een bedrag van € 300.000,-.
 

Directeur Nationaal Restauratiefonds Uğur Özcan: ‘De behoefte aan financiële ondersteuning onder eigenaren voor verduurzaming van lokaal beschermde panden zoals gemeentelijke monumenten is groot. Het Cultuurfonds voor Monumenten voorziet in deze behoefte. Wij zijn dan ook blij met het partnerschap en deze stap van de provincie Overijssel. Vanuit onze duurzame samenwerking kunnen we eigenaren perspectief bieden en een bijdrage leveren aan de versnelling van de grote ruimtelijke vraagstukken zoals de energietransitie.’

 

Cathelijne Broers, directeur Cultuurfonds: ‘Het is een gezamenlijke ambitie van de provincie, het Restauratiefonds en het Cultuurfonds om meer partijen te betrekken bij de Cultuurfondsen voor Monumenten. Samen ondersteunen we bij het toekomstbestendig maken van monumenten, want de lokaal beschermde parels die een regio kleur geven verdienen deze aandacht, zoals dat gebeurt in de provincie Overijssel.’

De vraag naar financiële ondersteuning onder monumenteigenaren is groter dan de beschikbare middelen in de Cultuurfondsen voor Monumenten. Ontdek hoe u kunt bijdragen en met dezelfde euro meer impact kunt maken in het behoud van erfgoed, omdat u bijdraagt aan een revolverend fonds. Een revolverend fonds is een beproefde duurzame manier van impact investeren, vanuit de rente en aflossing worden nieuwe eigenaren ondersteund.

Cultuurfondsen voor Monumenten

Video

Versterking fondsen nodig
De ambities om hun monument te verduurzamen zijn groot. De vraag naar financiële ondersteuning is echter nog altijd vele malen groter dan de beschikbare middelen in de Cultuurfondsen voor Monumenten. Weten hoe u kunt bijdragen? Kom in contact met onze relatiemanagers Fleur Cools en Ina Roeterdink. U kunt ze telefonisch bereiken via 088 253 90 70.

Impact 2022 Relatiemanagers Cultuurfonds-hypotheek