Historisch moment voor de NYMA watertoren!

Publicatiedatum

De iconische watertoren op het NYMA terrein in Nijmegen gaat een nieuwe toekomst tegemoet dankzij een succesvolle samenwerking tussen NYMA makersplaats, het Nationaal Restauratiefonds, de Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen. Deze gemeenschappelijke financiering is een belangrijke mijlpaal in het herstel van dit gemeentelijke monument.

Watertoren - Maren van der Burght

Historisch belang

De kenmerkende monumentale watertoren aan de Waal, te midden van oude industriële panden op het NYMA terrein is in de wijde omgeving te zien. De watertoren stamt uit 1929 en deed naast watertoren dienst als schoorsteen van de NYMA kunstzijdespinnerij. Het is een unieke watertoren in Nederland: de enige die bovenop een ander gebouw staat omdat een concurrerende kunstzijdespinnerij voorkwam dat de NYMA verder kon uitbreiden. Het voormalig fabrieksterrein van de NYMA wordt momenteel getransformeerd tot een levendige hotspot in Nijmegen.

Publieksgerichte bestemming

De watertoren gaat onderdeel uitmaken van NYMA makersplaats en wordt niet alleen gerestaureerd, maar ook herbestemd om diverse functies te huisvesten. Het biedt ruimte aan zo’n 800m2 programma. Op de begane grond komt een restaurant (annex kantine). De toren op het dak van de NYMA fabriek biedt straks ruimte aan workshops, vergaderingen, congressen en exposities. Daarboven bevindt zich nog een panoramabar met een adembenemend uitzicht over Nijmegen en omgeving welke voor iedereen toegankelijk is. Architectenbureau Eek & Dekkers is nauw betrokken bij het project en heeft een nieuw ontwerp gemaakt. Het doet recht aan de geschiedenis en tegelijkertijd laat het de nieuwe functies in de watertoren passen als een Zwitsers uurwerk met oog voor duurzaamheid.


NYMA makersplaats

NYMA makersplaats is een sociale onderneming die nu al 130+ creatieve ondernemers huisvest. Het vormt een dynamische hub voor makers, ondernemers en bezoekers. Onder één dak vind je hier vele makers die vaak in samenwerking aan producten werken en workshops of cursussen organiseren voor bezoekers die zelf iets willen maken. Ook organiseert NYMA makersplaats publieksgerichte evenementen zoals de NYMA makersmarkt, makerevents, rondleidingen en lezingen. De toekomstige ruimtes in de watertoren zijn bij dergelijke evenementen van grote toegevoegde waarde. Ook zullen deze extern worden verhuurd aan organisaties en partijen die op een unieke locatie in een inspirerende en bruisende omgeving een evenement, vergadering of congres willen organiseren. Hiermee bereikt de watertoren een nog breder publiek en brengt zo mensen met verschillende drijfveren, achtergronden en specialisaties samen. 
 

Samenwerking verschillende partijen

De herontwikkeling van de NYMA watertoren komt na een voorbereidende fase van ruim 3 jaar van de grond doordat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het project kost in totaal meer dan 2 miljoen euro. Omdat dit bancair niet te financieren is stond het Nationaal Restauratiefonds NYMA makersplaats bij in het verstrekken van een laagrenterende lening vanuit het Gelders Monumentenfonds. De gemeente Nijmegen heeft € 500.000,- beschikbaar gesteld voor het in stand houden van de watertoren als gemeentelijk monument en ook de Provincie Gelderland stelde vanuit de subsidieregeling Functioneel gebruik erfgoed € 500.000,- beschikbaar zodat dit bijzondere Gelderse erfgoed niet verloren gaat en een publieksgerichte bestemming krijgt.

Gedeputeerde Peter Drenth:

 “Gelderland is rijk aan erfgoed: van kastelen en buitenhuizen tot kerken en industriële gebouwen. Ze zijn een onderdeel van onze geschiedenis en vertellen over waar wij vandaan komen. Door monumenten een nieuwe bestemming te geven, blijven monumenten beleefbaar en toegankelijk, en behouden voor de toekomst. De NYMA watertoren is een voorbeeldproject van een restauratie met herbestemming van een monument waarbij duurzaamheid en beleefbaarheid centraal staat. Waardoor de toren behouden blijft en iedereen er van kan genieten.”

Dit project vormt een prachtig voorbeeld van wat mogelijk is wanneer alle betrokken partijen hun krachten bundelen en dezelfde visie delen. De watertoren kan hierdoor met nieuwe functies  in oude glorie worden hersteld waarbij deze voldoet aan de eisen van deze tijd.

Start bouw

De start bouw van de watertoren staat gepland in mei 2024, met een verwachte afronding in het begin van 2025. Nu de financiering rond is kan er ook naar een geschikte exploitant worden gezocht voor de horecafunctie op de begane grond en bovenin de toren, die past in het creatieve karakter van NYMA makersplaats. 
 

Watertoren - Maren van der Burght

Watertoren (fotograaf Maren van der Burght)

noordgevel incl trap©Eek en Dekkers

Noordgevel watertoren incl trap, artist impression 
©Eek en Dekkers

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Het fonds