Iconen van het platteland: een reizende expositie!

Publicatiedatum

Deze zomer reist de buitententoonstelling ‘Iconen van het platteland: historische boerderijen op weg naar de toekomst’ door Nederland. In deze tentoonstelling wordt aandacht geschonken aan het verleden, heden en de toekomst van de historische boerderij in de context van het veranderende platteland. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en is te zien op vier verschillende locaties verspreid door het land.

Monumentale boerderij als theaterzaal

In de expositie ‘Iconen van het platteland’ komt de historische waarde van boerderijen en hun rol in het landschap aan de orde. De expositie wijst op de kansen die herbestemming van boerderijen biedt voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Geen nostalgie, maar de blik gericht op de toekomst met oog voor de geschiedenis.

Met een sprekende vormgeving zet de expositie agrarisch erfgoed en de link met het landschap in de schijnwerpers. Het laat zien hoe het platteland is veranderd en hoe agrarisch erfgoed kansen biedt, ook voor generaties na ons.

Waar en wanneer

De expositie strijkt van 18 mei tot 2 oktober 2023 achtereenvolgens neer op vier bijzondere buitenlocaties die toegankelijk zijn voor een breed publiek: het Fries Landbouwmuseum (Leeuwarden, FR), de Brink (Orvelte, DR), het Boerenbondsmuseum (Gemert, NB) en Boerderij Schieveen (Rotterdam, ZH). Gedurende de expositie worden op de locaties ook verschillende activiteiten voor het publiek georganiseerd door de regionale boerderijenstichtingen.

Boerderij in beweging

Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het programma Boerderij in beweging, een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds. Het zet zich in voor het gebruik van agrarisch erfgoed in de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.

Kijk voor de precieze data per locatie en meer informatie

Erve Scholten Linde

Erve Scholten Linde