Vanaf vandaag kunnen erfgoedorganisaties vrijwilligers aanmelden voor de nieuwe leeromgeving Leer je Erfgoed. Een nieuw en erfgoedbreed e-learningplatform voor vrijwilligers die zich inzetten voor het beheren, toegankelijk en beleefbaar maken van erfgoed. Leer je Erfgoed is een gezamenlijk initiatief van de ErfgoedAcademie, de Nationale Monumentenorganisatie en Stichting Nederland Monumentenland.

Erfgoedvrijwilligers zijn er in vele soorten en maten. Waar de een direct contact heeft met bezoekers, houdt de ander zich bezig met het onderhoud of de organisatie. Voor al die mensen die hun vrije tijd en energie met liefde verbinden aan ons erfgoed is er nu Leerjeerfgoed.nl. Het is een nieuw e-learningplatform bedoeld om de vrijwilligers te ondersteunen, inspireren én uit te dagen.

Makkelijk en online leren over erfgoed
Leer je Erfgoed is een leuke en makkelijke manier om (praktische) kennis over (de omgang met) erfgoed uit te breiden. De eerste twee modules staan nu al online: ‘Introductie op erfgoed’ en ‘Houtinspectie en onderhoud’. Voor het einde van het jaar zullen nog zeker drie modules volgen, waaronder ‘Veilig binnenwerken’ en ‘Introductie op religieus erfgoed’. Vrijwilligers kunnen via de erfgoedorganisatie waarvoor zij zich inzetten bij het platform worden aangemeld. Na afronding van een module ontvangen zij een certificaat van deelname. 

Over Leer je erfgoed
Leer je Erfgoed is nauw verbonden met het platform Leer je Groen, het e-learningplatform voor vrijwilligers bij bos- en natuurterreinorganisaties. Vanuit Leer je Erfgoed kun je ook de modules bekijken over natuur en veiligheid. Leer je Erfgoed is een gezamenlijk initiatief van de ErfgoedAcademie, de Nationale Monumentenorganisatie en Stichting Nederland Monumentenland en wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het beheer van het platform is in handen van de ErfgoedAcademie, hét opleidingsinstituut voor professionals en vrijwilligers in de erfgoedsector.

Meer informatie
Kijk op www.leerjeerfgoed.nl voor meer informatie. Wilt u uw vrijwilligers aanmelden voor deelname aan het platform? Of wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe module? Neem dan contact op via leerjeerfgoed@erfgoedacademie.nl


Over de initiatiefnemers:
De ErfgoedAcademie geeft praktische (online) cursussen aan beleidsambtenaren, professionals en vrijwilligers die werken in de erfgoedsector. De ErfgoedAcademie is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.

Stichting Nederland Monumentenland is organisator van de Erfgoedvrijwilligersprijs, de BankGiro Loterij Open Monumentendag en het Nationaal Monumentencongres en eigenaar van erfgoedplatform De Erfgoedstem. Nederland Monumentenland zet zich in om monumenten te verbinden met het dagelijks leven van elke Nederlander om zo het draagvlak voor het behoud van erfgoed te vergroten. Door ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het publiek te organiseren worden monumenten beleefd, gewaardeerd en gekoesterd.

De Nationale Monumentenorganisatie is een vereniging van professionele monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken, kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg delen en zich inzetten voor een sterke monumentensector. De vereniging telt momenteel zestien monument beherende leden. Naast monumentenbeheer, wat is ondergebracht in Stichting Monumentenbezit, heeft de NMo ook dienstverlening, kennisuitwisseling en publieksbereik als hoofdlijnen, hieronder valt het Nationaal Monumenten Portaal (een online platform) en de organisatie van kennis- en expertisebijeenkomsten voor allen die zich inzetten voor het behoud van monumenten.  

Het Restauratiefonds draagt alle vrijwilligers in de erfgoedsector een warm hart toe!