Meer dan 7.000 eigenaren gebruikten de gratis online Zelfscan Duurzaam Monument in 1 Jaar!

Publicatiedatum

Veel eigenaren van monumentale panden willen graag hun woning verduurzamen. Maar wat kan er, wat kost het en wat levert het op? Eigenaren van monumenten hebben veel vragen over verduurzaming. Om die reden introduceerden het Nationaal Restauratiefonds en De Groene Grachten december vorig jaar de Zelfscan Duurzaam Monument.

Zelfscan Duurzaam Monument

En met succes! Inmiddels maakten meer dan 7.000 bezoekers gebruik van de Zelfscan die snel inzicht biedt in de duurzame mogelijkheden van het eigen monument. De Zelfscan biedt zo een mooie opstap naar een duurzaamheidsadvies op maat.

Hoe werkt het?

In de Zelfscan Duurzaam Monument beantwoordt u een aantal vragen onder meer over uw energieverbruik, de monumentale status van uw woning, het woonoppervlak en de reeds uitgevoerde maatregelen. De tool is gekoppeld aan de kennisdatabase van De Groene Grachten en maakt daarmee gebruik van de kennis en ervaring die de adviseurs in het veld hebben opgedaan. Op basis van uw antwoorden toont de Zelfscan de relevante duurzame maatregelen en financieringen. De uitkomsten kunt u downloaden in een rapport. Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële mogelijkheden van het Nationaal Restauratiefonds en andere subsidieregelingen, wat helpt bij het nemen van vervolgstappen. 

De Zelfscan Duurzaam Monument onderscheidt zich van andere online adviestools doordat het zich specifiek richt op u als monumenteigenaar, omdat de standaard adviesmodules voor reguliere woningen vaak niet helpen. Uit onderzoek van het Restauratiefonds blijkt dat monumenteneigenaren wel willen verduurzamen maar vaak niet weten waar te beginnen. De stap naar betaald maatwerkadvies is groot door de onzekerheid over de kosten en baten. Door eerst de Zelfscan te doen ziet u welke duurzame mogelijkheden er zijn, dat deze lonen en betaald kunnen worden met voordelige regelingen.  

De Zelfscan is gratis en beschikbaar voor elke monumenteigenaar. 
 

Doe de Zelfscan