Monumentenwachten en het Restauratiefonds werken samen aan duurzame monumenten

Publicatiedatum

Monumentwachten en het Restauratiefonds werken al jaren samen onder meer op het gebied van kennisdeling over onderhoud. Deze samenwerking is verder uitgebreid. Het is nu bij alle Monumentenwachten in Nederland mogelijk om een duurzaamheidsadvies, de Quickscan, te laten uitvoeren. Het Restauratiefonds vergoedt dan een deel van de kosten van de scan.

Daklijst Antoniushoeve

De informatiebehoefte onder monumenteigenaren over het verduurzamen van hun pand is groot. Zij willen graag hun monument verduurzamen, maar weten niet altijd waar te beginnen. Een duurzaamheidsadvies helpt hen om de stap naar verduurzaming te zetten. Alle Monumentenwachten in Nederland kunnen nu een duurzaamheidsadvies voor eigenaren verzorgen: de Quickscan. Een Quickscan geeft een eigenaar een eerste inzicht in de kansen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en het gebouwgebruik.  

Wij zijn blij dat eigenaren nu bij alle Monumentenwachten terecht kunnen voor een duurzaamheidsadvies. Met deze landelijke dekking én de vergoedingsregeling hopen wij zoveel mogelijk monumenteigenaren te ondersteunen in het verduurzamingsproces. Een mooie verrijking van onze samenwerking met de Monumentenwachten

aldus Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds. 

Stimuleren van kwalitatieve verduurzaming 

Om monumenten klaar te maken voor de toekomst is verduurzaming essentieel. Bij unieke panden, wat monumenten zijn, is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt met behoud van monumentale waarden. Het Restauratiefonds werkt daarom samen met Duurzame Monumenten-adviseurs door het hele land die hierin gespecialiseerd en de ERM duurzaamheidsrichtlijnen volgen. Het fonds vergoedt een deel van de kosten van het duurzaamheidsadvies van deze adviseurs. De vergoeding van de Quickscan van de Monumentenwachten van het Restauratiefonds bedraagt 50% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,-.

Meer over de voorwaarden