Nieuw: Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Publicatiedatum

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) start op maandag 3 april het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. De uitvoering van het programma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds.

logo Beurs Monument

Het doel van het programma is tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar te adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Tijdens stap 1 gaat het om het maken van een duurzaamheidsadvies conform de kwaliteitsnormen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Tijdens stap 2 bestaat het ontzorgen met name uit de begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. 

Eigenaren van een rijksmonument starten op de website Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument en kunnen zich vervolgens via Monumenten.nl aanmelden voor het ontzorgingsprogramma bij een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus.  

Ontzorgingsprogramma