Nieuw partnerschap tussen Nationale Monumentenorganisatie en Nationaal Restauratiefonds

Publicatiedatum

Onlangs zijn de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en het Nationaal Restauratiefonds een partnerschap aangegaan. De ambities van beide organisaties die actief zijn in het monumentenveld sluiten bijzonder goed op elkaar aan. Het Restauratiefonds zet zich in voor springlevende monumenten en de NMo zet zich in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector.

Samenwerking NMO

Logische klantreis van Monumentenportaal.nl naar Monumenten.nl

Het bekrachtigen van het partnerschap is een logische stap om de samenwerking nog verder vorm te geven. Zo is de NMo eigenaar van het Nationaal Monumenten Portaal, waar monumenten worden aangeboden die door het publiek beleefd of zelfs gekocht kunnen worden. Bezoekers van dit Monumentenportaal die interesse hebben in een monument dat te koop staat, worden sinds de samenwerking verwezen naar de website van het Restauratiefonds en hét informatieplatform voor monumenteigenaren: Monumenten.nl. Op deze wijze komt informatie over het financieren van restauratie, herbestemming of verduurzaming van monumenten via een logische klantreis bij het publiek terecht. Bovendien kunnen nieuwe monumenteneigenaren met elkaar in contact komen via de Monumenten Community. Dat komt ten goede aan het monument.

Kennisoverdracht

Beide organisaties zijn groot voorstander van het delen van kennis; zo werken zij sinds het uitbreken van de coronacrisis samen om monumentenbeheerders en -eigenaren te ondersteunen en hen handvatten te bieden om financieel zo gezond mogelijk de coronacrisis te doorstaan.

Wij zijn verheugd het Restauratiefonds in ons NMo Netwerk te verwelkomen. De synergie tussen beide organisaties is groot; dat wordt nu ingezet voor hetgeen wij samen nastreven: springlevende monumenten en een sterk verbonden monumentensector

aldus Marlo Reeders, directeur van de NMo.

 

Vanuit het partnerschap met de NMo werken wij graag samen aan een nog betere informatieoverdracht naar eigenaren om monumenten daarmee springlevend te maken en te houden voor de toekomst! Wij kijken uit naar de verdere samenwerking

aldus Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds.