Nieuwe voorzitter en nieuw lid raad van toezicht

Publicatiedatum

Het Nationaal Restauratiefonds verwelkomt Floor Felten als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht en Christel Portegies als nieuw lid in de raad van toezicht.

Nieuwe leden Raad van Toezicht: Floor Felten en Christel Portegies

Het Nationaal Restauratiefonds verwelkomt Floor Felten als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Floor kijkt ernaar uit om deze toezichthoudende rol te vervullen vanuit haar interesse in cultuur en haar kennis op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Belangrijke aspecten van het springlevend maken en houden van monumenten, de missie van het Restauratiefonds. Zij is directeur Services bij Tata Steel en daarvoor jarenlang in diverse directiefuncties werkzaam geweest bij Royal Schiphol Group.

Floor Felten volgt Willemijn Maas op. Sinds 2014 heeft Willemijn als voorzitter met grote inzet en betrokkenheid haar functie bekleed. Tijdens de raad van toezicht vergadering van 25 april 2023, heeft ze symbolisch de hamer aan Floor overgedragen en afscheid genomen van de raad van toezicht. Wij spreken onze dank uit voor haar bijdrage en de wijze waarop in haar zittingsperiode het Restauratiefonds sterke ontwikkelingen doormaakte, waaronder de verhuizing naar Amersfoort en de verzelfstandiging van het fonds in 2019. Ook de omslag van een bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel heeft in deze periode plaatsgevonden.  

Ook verwelkomen wij een nieuw lid in de raad van toezicht: Christel Portegies. Met haar ervaring bij lokale overheden en diverse erfgoedorganisaties zoals de Monumentenwacht maakt zij alle relevante expertises in onze raad van toezicht compleet. Christel volgt Jetta Klijnsma op die eerder dit jaar afscheid nam van de raad van toezicht. Ook aan Jetta Klijnsma onze hartelijke dank voor haar betrokkenheid bij het Restauratiefonds.

De nieuwe samenstelling van onze raad van toezicht:
Floor Felten, voorzitter
Boudewijn de Bont, vice voorzitter
Mirjam Nouwen
Tamim Chebti
Christel Portegies

Nieuw voorzitter van de raad van toezicht Floor Felten

Floor

Nieuw lid in de raad van toezicht: Christel Portegies

Nieuw lid in de raad van toezicht Christel Portegies