Restauratiefonds Compliment voor Derk Kremer van Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Publicatiedatum

Op 12 oktober 2023 heeft Derk Kremer, als voorzitter van de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren (VGME) het Restauratiefonds Compliment in ontvangst genomen. Onze relatiemanager Ina Roeterdink verraste Kremer tijdens de Inloopbijeenkomst van Erfgoedloket Groningen in de Oosterkerk met deze onderscheiding. Kremer ontvangt het compliment vanwege zijn belangrijke bijdrage aan het ondersteunen van monumenteigenaren in het Groningse aardbevingsgebied.

Restauratiefondscompliment voor Derk Kremer

Derk Kremer is in 2017, samen met enkele andere eigenaren in Groningen gestart met de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren. Aanleiding was onvrede met de afwikkeling van schades als gevolg van aardbevingen. Het behoud van monumentale panden en hun historische waarde in het aardbevingsgebied vormt een complexe uitdaging. Het onderwerp brengt veel emoties met zich mee en vraagt niet alleen aandacht, maar ook een uiterst zorgvuldige aanpak. Derk Kremer maakt zich sterk voor een gerichte aanpak vanuit de overtuiging dat monumenteigenaren zó betrokken zijn bij hun bijzondere pand, dat zíj centraal moeten staan bij het waarborgen van de toekomst van deze monumenten. Zíj moeten de regie hebben over hun eigen erfgoed. 

Met dit als insteek heeft de vereniging, met Derk Kremer als voorzitter, stapje voor stapje resultaten bereikt. Zo is op 6 september jongstleden vanuit de vereniging een pilot met een ‘één loket- aanpak’ voor de eigenaren gestart. Overheden en andere organisaties moeten samen met monumenteigenaren zoeken naar oplossingen voor de schadelijke gevolgen van de aardbevingen. Om op deze wijze ervoor te zorgen dat de authenticiteit van boerderijen, woonhuizen, molens en andere panden, en daarmee de identiteit van de provincie Groningen bewaard blijft. Wij waarderen de gerichte aanpak van Kremer en zijn niet aflatende inzet vanuit de vereniging en kennen hem daarvoor graag het welverdiende compliment toe.

Restauratiefonds Compliment