Restauratiefonds Compliment voor Ernst van der Kleij - Provincie Noord-Holland

Publicatiedatum

Op 13 februari heeft Ernst van der Kleij, afscheid nemend beleidsadviseur Cultureel Erfgoed van de Provincie Noord-Holland, het Restauratiefonds Compliment in ontvangst genomen. Het Restauratiefonds lokte Van der Kleij onder de noemer ‘overdracht’ naar de Beemster Vertoeving in Middenbeemster. Ernst van der Kleij gaat per 11 maart met pensioen en ontving als verrassing het compliment vanwege zijn jarenlange positieve bijdrage aan het erfgoedlandschap in Noord-Holland.

Restauratiefondscompliment voor Ernst van der Kleij

Al sinds zijn aantreden op 14 maart 1988 heeft Ernst zich met hart en ziel ingezet voor het monumentale erfgoed in het algemeen en de stolpboerderijen in het bijzonder. Ernst was een pionier op zijn vakgebied en heeft met lef en visie op een andere manier gekeken naar het financieel ondersteunen van monumenteigenaren. Zo stond hij aan de basis van de samenwerking tussen de provincie en het Restauratiefonds middels het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten, een revolverend fonds van waaruit iedere teruggekeerde euro opnieuw wordt ingezet voor nieuwe monumenteigenaren. Door slimme bundeling van fondsen en optimale subsidiestromen heeft hij veel eigenaren kunnen helpen bij de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun monument.

Waardering

Het Restauratiefonds spreekt met het uitreiken van het Restauratiefonds Compliment extra waardering uit voor de jarenlange prettige samenwerking waarbij altijd gewerkt werd vanuit een gezamenlijk belang: een duurzaam behoud van het prachtige erfgoed in Noord-Holland.

De Beemster Vertoeving in Middenbeemster

De Beemster Vertoeving