Restauratiefonds Compliment voor Kees van Stralen

Publicatiedatum

Complimenten voor zijn unieke bijdrage aan het behoud van monumenten in Friesland.

Restauratiefonds compliment voor Kees van Stralen

Op 26 augustus reikt Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds, op een monumentale locatie in Goutum, het Restauratiefonds Compliment uit aan Kees van Stralen, adviseur erfgoed en cultuurlandschap bij Provincie Fryslân. In het bijzijn van zijn collega's en gedeputeerde Klaas Fokkinga krijgt Kees het Compliment voor zijn unieke bijdrage aan het behoud van monumenten in Friesland.

Kees van Stralen is de drijvende kracht geweest achter het succesvolle Cultuurfonds voor Monumenten in de provincie Friesland. Uit dit fonds kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in Friesland met een laagrentende lening hun monument in stand houden. Zo maakte Van Stralen zich sterk om naast restauratie ook verduurzaming en herbestemming vanuit het Cultuurfonds te kunnen financieren. Hiermee was Friesland de eerste provincie met een Cultuurfonds voor Monumenten dat eigenaren in de volle breedte (restauratie, verduurzaming en herbestemming) kan ondersteunen.

Nominatie BNA-prijs

De monumentale boerderij van Laurens Jongema en Niels Booij waar Kees van Stralen het compliment in ontvangst nam is een mooi voorbeeld van een project dat gebruik maakte van een lening uit het Cultuurfonds voor Monumenten. Zij gaven een prachtige stelpboerderij in Goutum een herbestemming. De grote boerderij is nu gesplitst naar twee woningen en wordt bewoond door twee gezinnen. Dit project werd zelfs genomineerd voor de BNA-prijs: ‘beste gebouw van het jaar 2020’.

Het Nationaal Restauratiefonds reikt het compliment jaarlijks uit aan initiatiefrijke mensen, die een impactvolle bijdrage leveren aan het in stand houden van monumenten. In 2020 bestond het Restauratiefonds 35 jaar en wilde daarom in dit kroonjaar een aantal extra complimenten uitreiken aan personen of organisaties die in de afgelopen jaren van grote betekenis zijn geweest voor springlevende monumenten. Helaas konden deze uitreikingen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom is het Restauratiefonds extra verheugd om het compliment aan Kees van Stralen dit jaar wel uit te kunnen reiken.

Over de Cultuurfonds-hypotheek

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten of andere door de overheid beschermde panden. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%.

Lees meer