Restauratiefonds-compliment voor melkfabriek Eemlandia in Bunschoten

Publicatiedatum

Jeroen en Wendelijn Sloof kregen op dinsdag 5 juli, in aanwezigheid van burgemeester Van de Groep en wethouder Van Asselt, het Restauratiefonds-compliment 2022 uitgereikt voor hun succesvolle herbestemming van de oude melkfabriek Eemlandia in Bunschoten. Het Nationaal Restauratiefonds reikt het compliment jaarlijks uit aan initiatiefrijke mensen, die een impactvolle bijdrage leveren aan het in stand houden van monumenten. Restauratiefonds-directeur Kees-Jan Dosker overhandigt het compliment aan Jeroen en Wendelijn voor hun daadkrachtige inzet bij de herbestemming en de positieve impact die deze herbestemming op de omgeving heeft.

Eemlandia
Waardering voor inzet en positieve impact op omgeving


Waar eens zuivelfabriek Eemlandia symbool stond voor eendracht en daadkracht onder de Bunschotense boeren, stonden de resten van de fabriek, een Rijksmonument, er jarenlang troosteloos bij en was het een favoriete hangplek van de lokale jeugd. Bunschoter Jeroen Sloof, directeur van ingenieurs- en architectenbureau Bos heeft zich jarenlang ingezet om de oude melkfabriek Eemlandia in Bunschoten gerestaureerd te krijgen. Het was een (te) grote opgave voor Bureau Bos om het project van restauratie en herbestemming alleen te dragen. Sloof heeft de afgelopen jaren met meerdere partijen gesproken alvorens hij met Koelewijn Bouw tot een team kwam.  Bureau Bos is zelf een belangrijk puzzelstuk in de totale puzzel: het bureau is huurder geworden van het hoge gedeelte van de melkfabriek. In het andere deel zijn woningen gerealiseerd; dit deel is verkocht aan de plaatselijke woningcorporatie. Tot slot zijn er rondom de melkfabriek een aantal woningen gebouwd, allen voor de verkoop.  

Jeroen en Wendelijn Sloof verdienen een compliment, alleen al vanwege het feit dat er een succesvolle herbestemming gerealiseerd is. Maar daarnaast ook vanwege hun doorzettingsvermogen en doelgerichtheid. De oude melkfabriek én dit stukje Bunschoten zijn weer springlevend. De waardering daarvoor wordt tastbaar gemaakt door de uitreiking van het Restauratiefonds-compliment.