Samenwerking bouwkundige bureaus voor vaststelling instandhoudingskosten rijksmonumenten

Publicatiedatum

Het Nationaal Restauratiefonds heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met vier bouwkundige bureaus die de instandhoudingskosten gaan vaststellen voor rijksmonumenteneigenaren. Na een aanbestedingstraject gaan vanaf 1 maart 2021 de bureaus Dijkoraad, Helix Advies, Van Hoogevest Architecten en Hylkema Erfgoed de grondslag voor de laagrentende leningen van het Restauratiefonds vaststellen. 

VIR

Sinds de invoering van de woonhuissubsidieregeling per 1 januari 2019 is het voor rijksmonumenteigenaren mogelijk om 100% van de instandhoudingskosten (restauratie en/of onderhoud) laagrentend te financieren met een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek. Door één van de vier gespecialiseerde bureaus in te schakelen, krijgen eigenaren inzicht in de instandhoudingskosten. Deze kosten hebben zij nodig om met een laagrentende lening de restauratie van hun pand te financieren. Zowel particuliere en zakelijke eigenaren kunnen van de gunstige leningen gebruikmaken.

De werkwijze is hierbij gewijzigd ten opzichte van de huidige situatie die tot 1 maart geldt. Momenteel geldt nog een vaste verdeling tussen bouwkundige bureaus, waarbij de provincie waar het monument is gelegen bepalend is voor de keuze voor een specifiek bureau. Deze indeling  komt te vervallen. Vanaf 1 maart maken monumenteigenaren zelf de keuze door welk bureau zij de instandhoudingskosten willen laten vaststellen. De keuze kan een eigenaar maken op basis van regio, tijdsduur van levering van de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument (maximaal 10 werkdagen) of het type monument waarin een bureau gespecialiseerd is.

Meer informatie over de bouwkundige bureaus vindt u op onze website.  Daar staat ook een handig stappenplan dat de stappen laat zien om een Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument te krijgen.

Bekijk de bouwkundige bureaus