Staatssecretaris Uslu en nieuwe directeur Restauratiefonds maken nader kennis op molenterrein De Otter 

Publicatiedatum

Financiële veelzijdigheid van het Nationaal Restauratiefonds blaast nieuw leven in cultureel erfgoed.

Staatssecretaris Uslu en nieuwe directeur Restauratiefonds Uğur Özcan

Op 25 januari bracht staatssecretaris Gunay Uslu op uitnodiging van het Nationaal Restauratiefonds een bezoek aan molenterrein De Otter in Amsterdam. Een nadere kennismaking met het fonds stond tijdens het bezoek aan deze bijzondere erfgoedlocatie centraal. Al sinds 1985 werkt het toenmalige ministerie van OCW samen met het Restauratiefonds in de ontwikkeling en uitvoering van de financiële paragraaf van het erfgoedbeleid. De impact van deze krachtenbundeling is zichtbaar op molenterrein De Otter in Amsterdam. Het molenterrein waar bijna 400 jaar geschiedenis weer toekomstbestendig wordt gemaakt. Rondom de oudste houtzaagmolen ter wereld uit 1631 komen rijksmonumenten, droogloodsen, molenaarschap en (hout)ambachten weer tot leven.  

Staatssecretaris Uslu:

“Wat een mooi voorbeeld is dit van levend erfgoed. Door de restauratie maken we molen De Otter, een belangrijke historische plek midden in Amsterdam, duurzaam, toegankelijk en toekomstbestendig. Erfgoed heeft een actieve houding nodig. Niet alleen van de overheid, maar juist ook van bevlogen mensen en ontwikkelaars die zich om bijvoorbeeld een gebouw of plek bekommeren. En dat is precies wat al die verschillende betrokken partijen nu bij De Otter doen.” 

 

Restauratie, herbestemming en verduurzaming, alle facetten van instandhouding van erfgoed komen op innovatieve wijze samen bij de herontwikkeling van molenterrein De Otter. Initiatiefnemer Guido Mensink vertelde over wat hij en betrokken molenaars voor ogen hebben met dit bijzondere erfgoed.

Guido Mensink, initiatiefnemer molenterrein De Otter: “Door de molen te herstellen en het terrein te verduurzamen, streven we ernaar dat deze ook de komende 400 jaar als een tierelier kan draaien. De geschiedenis van onze prachtige stad, de ambachten, al die verhalen over het terrein en de molen moeten we blijven vertellen. Hierbij maken we zo veel mogelijk toekomstbestendige keuzes en stellen we de volgende generaties centraal. Het is onze ambitie om de oudste paltrokmolen binnen afzienbare tijd weer permanent te laten draaien en openbaar toegankelijk te maken voor publiek.” 

Er wordt vol overgave gewerkt om het terrein toegankelijk, duurzaam en inclusief te maken tot een plek waar het verhaal van toen op een hedendaagse wijze beleefd kan worden en bewaard wordt voor de toekomstige generaties. Daarvoor smeedt hij partnerschappen met organisaties die op basis van hun expertise en ervaring hieraan kunnen bijdragen. Zoals met het Restauratiefonds dat met een combinatie van (laagrentende) leningen en het uitbetalen van subsidies écht als ‘aanjager’ dient voor de realisatie van de plannen. Ook de samenwerking met onder meer duurzaamheidsadviseur De Groene Grachten speelt hierin een belangrijke rol. Momenteel wordt gewerkt aan een innovatieve pilot om de nieuwe kademuur te voorzien van aquathermie waarmee de gerestaureerde droogloodsen verwarmd worden.  

Uğur Özcan, directeur Nationaal Restauratiefonds: “Ik kijk terug op een fijne kennismaking met staatssecretaris Gunay Uslu. En het verhaal van eigenaar Guido Mensink was inspirerend. Monumenteigenaren staan voor veel risico’s bij het behouden en herbestemmen van erfgoedlocaties zoals deze. Het is een mooie opgave om samen met het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en erfgoedpartners te zorgen voor een optimale financiële ondersteuning voor eigenaren.” 

Staatssecretaris Uslu en nieuwe directeur Restauratiefonds maken nader kennis bij Molen de Otter

Video

Werkbezoek aan molen De Otter in Amsterdam

staatssecretaris Gunay Uslu op bezoek aan molenterrein De Otter

Fotograaf  Willem de Kam

Werkbezoek op 25 januari

Werkbezoek Staatssecretaris  Gunay Uslu