Startbijeenkomst Boerderij in Beweging 14 oktober 2021

Publicatiedatum

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningschaarste zullen het platteland sterk veranderen. Het programma Boerderij in Beweging richt zich met een reeks ontmoetingen in 2021 en 2022 verspreid over Nederland op deze inzet van agrarisch erfgoed bij de herinrichting van het platteland.

Startbijeenkomst Boerderij in Beweging 14 oktober 2021

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningschaarste zullen het platteland sterk veranderen. Het programma Boerderij in Beweging richt zich met een reeks ontmoetingen in 2021 en 2022 verspreid over Nederland op deze inzet van agrarisch erfgoed bij de herinrichting van het platteland. Als startpunt dient het manifest Gebruik de Boerderij (2017), waarin een oproep werd gedaan aan overheden, gebruikers, ontwikkelaars en belangenorganisaties om gebruik te maken van het agrarisch erfgoed voor een leefbaar platteland.

Agrarisch Erfgoed is ook voor het Restauratiefonds een belangrijk thema. Wij zien het belang van het in stand houden, en daarmee van het voortbestaan van historische boerderijen, voor de leefbaarheid van het platteland. En wij zetten ons daar graag voor in. Wij zijn dan ook trots dat wij partner zijn van het programma Boerderij in Beweging en nodigen u van harte uit voor de online startbijeenkomst op donderdag 14 oktober van 15.30- 17.00 uur.

Boerderij in beweging 
Tijdens deze bijeenkomst gaan verschillende gasten met elkaar in gesprek over de actualiteit van het veranderende platteland. Zij geven vanuit verschillende invalshoeken (overheid, landbouw, landschap, ruimtelijke opgaves, erfgoed en plattelandsontwikkeling) inzicht in de stand van zaken en een analyse van de problematiek. Om vervolgens een aanzet te geven voor het vervolg van het programma Boerderij in Beweging. Het programma richt zich op overheden (bijv. landschapsbeheer, provinciale organisaties op gebied van ruimtelijke ordening en erfgoed), maatschappelijke organisaties en burgers en burgerinitiatieven die betrokken zijn bij het plattelandsontwikkeling en agrarisch erfgoed. 

Het volledige programma leest u op de website van het Boerderijenfonds. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst op 14 oktober.

Boerderij in Beweging