Utrechts Wervenfonds helpt bij herstel en onderhoud kelders wervengebied

Publicatiedatum

De gemeente Utrecht en het Nationaal Restauratiefonds hebben vandaag het Utrechts Wervenfonds ingesteld. Eigenaren van werf-, kluis- of straatkelders in het Utrechtse wervengebied kunnen hier een laagrentende lening krijgen voor het herstel daarvan. De lening is een aanvulling op de subsidieregeling kelders wervengebied die sinds november vorig jaar beschikbaar is.

Wervenfonds Utrecht
Wervenfonds Utrecht

Utrecht werkt aan het herstel en behoud van het 900 jaar oude wervengebied. Naast de wal- en kluismuren is dat ook het herstel, onderhoud en waterdicht maken van de kelders in het gebied. Dat zijn er ongeveer duizend, veelal in particulier bezit. De gemeente Utrecht helpt deze eigenaren hun kelders in goede staat te houden, met kennis, advies en geld. Zo zorgen we er samen voor dat het monumentale Utrechtse erfgoed veilig is en voor toekomstige generaties wordt behouden. Om die reden betaalt de gemeente mee aan het herstel van kelders in het wervengebied, in de vorm van subsidie. 

De subsidie dekt niet alle kosten die een keldereigenaar moet maken om een kelder te herstellen. Bij het Utrechts Wervenfonds kunnen keldereigenaren een laagrentende lening afsluiten voor dat deel van de herstelkosten dat niet onder de subsidie valt. De rente ligt 5 procent lager dan de marktrente, met een minimum van 1,5 procent. Dat wil zeggen dat bij de huidige marktrente en een looptijd van dertig jaar de keldereigenaar per €10.000 geleend bedrag €35 per maand aan rente en aflossing betaalt. 

Het is goed dat we deze keldereigenaren een laagrentende lening kunnen aanbieden, waarmee ze de financiële gevolgen van kelderherstel kunnen opvangen. Zo hopen we de drempel om hun kelder aan te pakken voor hen verder omlaag te brengen. En dat vergroot de kans dat we de kelders in het wervengebied – samen met de keldereigenaren – in gestaag tempo kunnen herstellen en voor de toekomst kunnen behouden.

Wethouder Rachel Streefland

De gemeente Utrecht en het Nationaal Restauratiefonds werken in het Utrechts Restauratiefonds al zeventien jaar samen. Vanuit dit fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor restauratie en energiebesparing van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Die samenwerking breidt zich nu uit tot het herstel van de werfkelders in het historische wervengebied. Keldereigenaren kunnen alleen een laagrentende lening uit het Utrechts Wervenfonds aanvragen als zij gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente. Zij mogen de lening ook inzetten voor verduurzaming van de kelder. 

Het historische wervengebied in de stad Utrecht behouden voor toekomstige generaties; vanuit onze missie ‘ieder monument springlevend’ dragen wij daar graag een steentje aan bij. Wij zijn dan ook blij met deze uitbreiding van onze jarenlange samenwerking met de gemeente in het behoud van Utrechts erfgoed.

Uğur Özcan, directeur Nationaal Restauratiefonds

Lees meer over het Utrechts Wervenfonds Lees meer over de subsidieregeling kelderherstel wervengebied