Uw monument klaar voor de toekomst met kwalitatief duurzaamheidsadvies

Publicatiedatum

Sinds eind 2020 werkt het Nationaal Restauratiefonds samen met Duurzame Monumenten-adviseurs (DuMo-adviseurs). Als monumenteigenaren duurzaamheidsadvies inwinnen bij één van deze DuMo-adviseurs krijgen zij een deel van de advieskosten vergoed.

De Kameel Holten

Inmiddels is het aantal samenwerkingen uitgebreid, waardoor er nu een landelijke dekking is. Van Limburg tot aan Groningen zijn er DuMo-adviseurs waar een monumenteigenaar terecht kan voor duurzaamheidsadvies waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd bij het Restauratiefonds. 

Het Restauratiefonds levert vanuit zijn missie ‘Springlevende monumenten’ graag een bijdrage aan de ambities in het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen. Daar komt bij dat uit het tweejaarlijkse eigenarenonderzoek van het Restauratiefonds in 2020 duidelijk naar voren kwam dat er een grote informatiebehoefte is onder eigenaren over het verduurzamen van hun pand. Om eigenaren te ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument is het Restauratiefonds de samenwerking met de DuMo-adviseurs gestart. Het verduurzamen van een monument vraagt om een zorgvuldige aanpak. Met een duurzaamheidsadvies van een specialist blijft het monument nog beter behouden voor toekomstige generaties. 

Ook Stichting ERM, die onder meer de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van monumenten beheert, is bij de samenwerking betrokken. Zo volgen alle DuMo-adviseurs deze ERM-richtlijnen duurzaamheid en worden de adviezen steekproefsgewijs door ERM getoetst. Op die manier zorgen alle betrokken organisaties dat een monumenteigenaar met een gerust hart zijn monument kan verduurzamen. 

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type advies en bedraagt maximaal 1.750 Euro. 
 

Kijk voor meer informatie en een DuMo-adviseur bij u in de buurt
Detail raam