Vergoeding van het Restauratiefonds voor een innovatieve Monuscan

Publicatiedatum

Met een Monuscan wordt met behulp van drones, sensoren en geavanceerde camera’s een monument volledig in kaart gebracht. Deze digitale replica van het monument kan een goede basis zijn voor een bouwkundige inspectie en een meerjaren onderhoudsplan. Het Restauratiefonds ziet de meerwaarde van nieuwe technologieën om erfgoed in stand te houden en vergoedt een deel van de kosten om een Monuscan te laten uitvoeren.

Detail schilderwerk

Het Restauratiefonds werkt samen met Monuscan om eigenaren van vooral grotere monumentale objecten te ondersteunen bij het maken van een plan gericht op de toekomst van het monument. Het is hierbij essentieel om te weten hoe het gebouw in elkaar zit en welke aandachtspunten er zijn om tijdig op te lossen. Het monument moet hierbij letterlijk in beeld zijn om het onderhoud te plannen en eventuele restauraties uit te voeren.  

Monuscan helpt daarbij door een digitale replica te maken van het monument. Monuscan bevat een innovatief platform dat een rol kan spelen bij het maken van restauratie- en onderhoudsplanningen. Betrokken partijen kunnen op het platform van Monuscan informatie over het monument toevoegen en delen, waardoor een compleet beeld ontstaat van het pand met alle bijzonderheden. De Monuscan is een snel inzetbaar alternatief voor inspecties van grotere panden en complexen en moeilijk bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. Op deze manier kan een inspectie makkelijker én ook veiliger uitgevoerd worden.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort scan en bedraagt maximaal 2.000 euro. U vindt de voorwaarden op deze website en in het aanvraagformulier voor de vergoeding. Daarnaast geldt dat maximaal één keer een vergoeding wordt uitbetaald per aanvrager. Op deze manier wil het Restauratiefonds zoveel mogelijk monumenteigenaren ondersteunen met een vergoeding. 

Van bovenaf dak
Kasteel overzicht