Waddenfonds investeert in behoud agrarisch waddenerfgoed

Publicatiedatum

Het project ‘Karakteristieke (stolp)boerderijen in het Waddengebied’ heeft het behoud van de cultuurhistorisch belangrijke boerderijen, erven en het omliggende landschap als doel. Het is een initiatief van de Boerderijenstichting Noord-Holland waarbij de boerderijenstichtingen van Fryslân en Groningen zich hebben aangesloten.

Wieringer Eilandmuseum Jan Lont (Foto Kenneth Stamp)

De boerderijen zijn belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen in de streek en worden gezien als iconen van de plattelandscultuur. Dit wordt onderkend door het Waddenfonds dat € 390.000 in het project investeert. De boerderijenstichtingen willen daarvoor minimaal negen en maximaal twaalf markante voorbeeldboerderijen een nieuwe functie geven, zoals bijvoorbeeld een B&B of zorgboerderij. Eigenaren worden door de stichtingen ondersteund bij de functieverandering. Zo worden ze geholpen bij het landschappelijk inpasbaar maken van de veranderingen aan hun boerderij, en ook bij het terugdringen van het energieverbruik. De kennis en ervaringen worden onder andere gedeeld in digitale communities voor andere boerderijeigenaren. Het project start in voorjaar 2021 en duurt drie jaar.

Elke voorbeeldboerderij krijgt een ontvangstruimte en digitale middelen om op locatie informatie te geven over het project. Voor fietsers en wandelaars komt er een verhaalzuil aan de weg. Ook worden promotiefilmpjes en een reizende expositie gemaakt.

De Boerderijenstichting Noord-Holland is penvoerder en trekker van het project. Het project is samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, Hogeschool Inholland, Mooi Noord-Holland,  Libau, Holland Boven Amsterdam en Visit Wadden opgezet. Ook de drie provincies zijn betrokken.

Voor nadere info: Angeli Poulssen, projecten@boerderijenstichting.nl tel: 06-22229904.