Passende financiering voor ieder monument

De Monumenten-hypotheek is bedoeld voor ieder monument. Voorwaarde is dat een derde deel van de financiering gebruikt wordt voor de restauratie of verduurzaming. Wilt u een monument verduurzamen of restaureren? Dan kunt u bijvoorbeeld ook de verbouwingskosten of aankoop financieren met de Monumenten-hypotheek. Voor deze financiering geldt een marktconform rentetarief en het maakt niet uit of het om een rijksmonument, een gemeentelijk of om een provinciaal monument gaat.

U kunt de Monumenten-hypotheek inzetten als:

  • Aanvulling op een laagrentende financiering of subsidie
  • Aankoopfinanciering aanvullend op de restauratie- of duurzaamheidsfinanciering
  • Restauratie- of duurzaamheidsfinanciering voor gemeentelijke monumenten (wanneer er geen laagrentende financiering beschikbaar is in uw gemeente of provincie)

Wat is de maximale Monumenten-hypotheek voor bedrijven of organisaties?

Dat is afhankelijk van de kredietwaardigheid én de restauratie- of verduurzamingskosten. Voor de Monumenten-hypotheek gelden marktconforme rentetarieven en rentevaste perioden van 5, 10 of 15 jaar. Standaard lost u deze lineair af.  

Voorbeeld

Stel u voor: u heeft een monument en u wilt deze verhuren. Hiervoor besteedt u 200.000 euro aan restauratie- en duurzaamheidskosten met een financiering van het Restauratiefonds. U kunt de overige kosten (zoals verbetering of aankoop) voor een bedrag van maximaal 400.000 euro via een Monumenten-hypotheek met een marktconforme rentefinanciering. De verhouding is dus 1:3.