Iedere energiebesparende maatregel of verduurzaming vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het Nationaal Restauratiefonds heeft een uitgebreid netwerk en samenwerkingen met het Rijk, gemeenten, provincies en andere partijen. Daarom kunnen wij verschillende financieringsmogelijkheden bieden voor de duurzaamheidsinvesteringen in een monument.

Rijksmonumenten: verduurzaming financieren tegen lage rente

Wilt u ondernemen in een rijksmonument en het verduurzamen? Dan kunt u bij het Restauratiefonds de duurzaamheidsmaatregelen in het monument tegen een lage rente van minimaal 1,5% financieren. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in de verduurzaming. Bekijk wat u met de Duurzame Monumenten-lening kunt financieren.  

Ook is er de Duurzame Monumentenplus-lening voor investeringen vanaf minimaal 100.000 euro tot maximaal 1.000.000 euro aan rijksmonumenten die niet geregistreerd staan als woonhuis.

Gemeentelijke monumenten: Financieringen

Provincies en gemeenten beschikken steeds vaker over een eigen fonds dat duurzaamheidsmaatregelen financiert tegen een lage rente. Daarnaast is er voor eigenaren van gemeentelijke monumenten de Monumenten-hypotheek met een marktconforme rente. Deze financiering kan zowel los als aanvullend worden ingezet en vaak ook voor verduurzamingsinvesteringen.

Vind een passende financiering

Energiescan

Wilt u een monument verduurzamen? Schakel dan eerst een DuMo-adviseur (Duurzame Monumenten-adviseur) in. Die doet een energiescan en informeert u over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. Zo weet u welke maatregelen u kunt en moet treffen en wat het meest effect heeft. Het helpt u om een goede business case te maken en een onderbouwde financieringsaanvraag te doen.

DuMo-adviseurs en energiescan