Resultaten onderzoek Monumenteigenaren

Hier vindt u samenvattingen van de uitkomsten van ons tweejaarlijks onderzoek naar het profiel en de behoefte van monumenteigenaren in 2020 en 2018.

Resultaten onderzoek Monumenteigenaren (2020)

Het Restauratiefonds onderzoekt elke twee jaar de behoeften van monumenteigenaren. Wij brengen in kaart welke thema’s er spelen, welke informatiebehoeften eigenaren hebben, welke middelen zij gebruiken en hoe wij eigenaren het beste kunnen ondersteunen. Wij delen de belangrijkste uitkomsten en conclusies van dit onderzoek graag met u.

Draagvlak voor monumenten is groot (2018)

In 2018 gaven wij opdracht voor een onderzoek naar het draagvlak van monumenten onder Nederlanders. Ten opzichte van ons eerdere onderzoek in 2014 is dit onverminderd groot! Een uitkomst van het onderzoek is dat ruim 80% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat monumenten worden behouden.  Monumenten hebben een positieve invloed op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Monumenten mogen beter herkenbaar en toegankelijk zijn. 

  • Initiatiefnemer Groot Bijstervelt Oirschot
  • Initiatiefneemster 1 Groot Bijstervelt Oirschot
  • Initiatiefneemster 2 Groot Bijstervelt Oirschot