Resultaten onderzoek Monumenteigenaren

Hier vindt u samenvattingen van de uitkomsten van ons tweejaarlijks onderzoek naar het profiel en de behoefte van monumenteigenaren in 2022, 2020 en 2018.

Resultaten onderzoek Monumenteigenaren (2022)

Het Restauratiefonds onderzoekt elke twee jaar de behoeften van monumenteigenaren. Wij brengen in kaart welke thema’s er spelen, welke informatiebehoeften eigenaren hebben, welke middelen zij gebruiken en hoe wij eigenaren het beste kunnen ondersteunen. Wij delen de belangrijkste uitkomsten en conclusies van dit onderzoek graag met u.

Bekijk de samenvatting uitkomsten tweejaarlijks onderzoek naar profiel en behoefte monumenteigenaren 2022

Voorgaande onderzoeken 2018 en 2020

In 2020 gaven wij opnieuw opdracht voor een onderzoek naar het draagvlak van monumenten onder Nederlanders. Ten opzichte van ons eerdere onderzoek in 2018 is dit onverminderd groot! Een uitkomst van het onderzoek is dat ruim 80% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat monumenten worden behouden.  Monumenten hebben een positieve invloed op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Monumenten mogen beter herkenbaar en toegankelijk zijn. 

Bekijk de samenvatting uitkomsten tweejaarlijks onderzoek naar profiel en behoefte monumenteigenaren 2020

Bekijk de samenvatting uitkomsten tweejaarlijk onderzoek naar profiel en behoefte monumenteigenaren 2018

  • Eigenaar Groot Hell
  • Eigenaar boerderij Brabant
  • Melkfabriek Eemlandia eigenaar