Drents Monumentenfonds

Drents Monumentenfonds

Bent u eigenaar van karakteristiek bezit in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen. Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drents Monumentenfonds-hypotheek.

Geld

Wat houdt deze lening in?

De Drents Monumentenfonds-hypotheek is een lening tegen lage rente. ​​Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drents Monumentenfonds-hypotheek. Voor karakteristiek bezit kunnen restauratiekosten,verduurzamingskosten (inclusief energieopwekking) en herbestemmingskosten gefinancierd worden. Bij rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden moet sprake zijn van restauratie en/of verduurzaming in combinatie met herbestemming. Bij provinciale monumenten kunnen ook alleen werkzaamheden zonder herbestemming gefinancierd worden met een lening uit het Drents Monumentenfonds.

 • Lenen tegen lage rente
 • Voor Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
 • U levert een bijdrage aan (restauratie)scholing

Ingeval uw pand binnen het UNESCO Werelderfgoed Drentse Koloniën van Weldadigheid ligt, heet de lening voor de verduurzamingskosten Drents Monumentenfonds-hypotheek Koloniën. De voorwaarden zijn verder identiek aan een Drents Monumentenfonds-hypotheek

Behoud en versterken (restauratie)bouwkennis

De provincie hecht veel belang aan het behoud en versterken van (restauratie)bouwkennis. Aan de aanvraag wordt daarom de voorwaarde gekoppeld dat de voorgenomen werkzaamheden als (restauratie)scholingstraject worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van ongeschiktheid. Daarnaast stimuleert de provincie om de bouwwerkzaamheden met gecertificeerde bedrijven uit te voeren. Wie dit zijn, kunt u vinden in het kwaliteitsregister Kennis&Kunde
(www.kennisenkunde.info). of het moet gaan om een gecertificeerd ERM-restauratiebedrijf (www.stichtingerm.nl) In dat geval bedraagt de lening maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een bepaald maximum. Anders is dit percentage 60% van dit maximum.

Vragen over de mogelijkheden per soort karakteristiek bezit

De provincie ondersteunt u bij het indienen van een aanvraag bij het Drents Monumentenfonds. Voor technische vragen of vragen over de ’subsidiabele’ kosten kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe, Wouter Sikkema (w.sikkema@drenthe.nl, 0592-365220). 

Op de website van de provincie Drenthe vindt u een rekenhulp en meer informatie over de mogelijkheden en maximale leenbedragen per soort karakteristiek bezit. 

Met vragen over het behoud van uw pand kunt u terecht bij de Monumentenwacht Drenthe (www.monumentenwachtdrenthe.nl). Voor vragen over herbestemming kunt terecht bij het Kenniscentrum Herbestemming Noord (www.herbestemmingnoord.nl).

Monument of beeldbepalend pand? Financier ook duurzaamheidsmaatregelen

Meer weten over duurzaamheid en energiebesparende maatregelen voor monumenten?
Lees meer over duurzaamheid

Financiering van aanvullende werkzaamheden

Bij het Restauratiefonds kunt u ook uw aanvullende financiering regelen tegen een marktconforme rente. 
Lees meer over de Monumenten-hypotheek: Annuïtair

Vragen aan het Restauratiefonds

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:
Grietje Hofstede, accountmanager
Telefoon 088 - 253 90 20 
E-mail financieringen@restauratiefonds.nl 

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Drents Monumentenfonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen. ​​Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drents Monumentenfonds-hypotheek. Afhankelijk van het soort monument kunnen restauratiekosten,
verduurzamingskosten en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met de provincie Drenthe voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U dient de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden te laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek.
 • Voor karakteristiek bezit kunnen restauratiekosten, verduurzamingskosten en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden. Zowel beeldbepalende panden als monumenten (rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten) worden gezien als karakteristiek bezit.
 • Bij beeldbepalende panden, rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten moeten de werkzaamheden een combinatie zijn van zowel behoud (restauratie en/of verduurzaming) als herbestemming. Bij provinciale monumenten kunnen ook alleen werkzaamheden plaatsvinden ter behoud om voor een lening in aanmerking te komen.
 • Voor een rijksmonument geldt dat u bijvoorbeeld de kosten voor herbestemming kunt financieren met een Drents Monumentenfonds-hypotheek en de restauratie- en verduurzamingskosten met een andere laagrentende lening. . Een rijksmonument komt niet in aanmerking voor het financieren van verduurzamingskosten met een Drents Monumentenfonds-hypotheek. Vraag uw Monumentencoach van het Restauratiefonds naar de mogelijkheden.
 • De voorgenomen werkzaamheden worden als (restauratie)scholingstraject uitgevoerd, tenzij er sprake is van ongeschiktheid.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale/karakteristieke waarden herstelt, constructief herstelt, of verduurzaamt of het pand bouwkundig geschikt maakt voor een andere of nevenfunctie; de zogenaamde subsidiabele kosten.

De aanvraag

 • U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie/herbestemming ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.
 • Het minimale hypotheekbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag ligt tussen de 200.000 euro en 350.000 euro, afhankelijk van het soort monument of beeldbepalend pand.

 

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rentevaste periode is 10 jaar.  De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag.

Hoogte van de lening

De hoofdsom van de lening wordt bepaald door de provincie Drenthe aan de hand van de subsidiabele kosten voor behoud (restauratie en/of verduurzaming) en/of de kosten voor herbestemming. Het minimale hypotheekbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 350.000 euro.

Looptijd

De looptijd is maximaal 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

De Drents Monumentenfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening.

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening (Wonen in een monument). 

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Drents Monumentenfonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Drents Monumentenfonds-hypotheek. De Drents Monumentenfonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Drents Monumentenfonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terugbetalen

De Drents Monumentenfonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Drents Monumentenfonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Drents Monumentenfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt u relevante informatie voor als u uw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kunt u andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten.

Bezoek Monumenten.nl