Duurzame Monumentenplus-Lening

Duurzame Monumentenplus-Lening

Gaat u aan de slag met grootschalige energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis? Dan kunt u een laagrentende Duurzame Monumentenplus-Lening aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Een Duurzame Monumentenplus-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd volgens www.monumentenregister.nl. Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. 

 • Lenen tegen een lage rente
 • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over
 • De Duurzame Monumentenplus-Lening is na maximaal 30 jaar volledig afgelost

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Hiervoor dient u een duurzaamheidsadvies te laten uitvoeren door een duurzame monumenten adviseur. De betrokken aannemer en/of installateur kruist de energiebesparende maatregelen vervolgens aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. De verklaring bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening. De kosten van de scan zijn onderdeel van de grondslag en kunnen dus laagrentend worden meegefinancierd. Lees verder bij aandachtspunten voor extra informatie.

Let op: het is ook mogelijk om de investeringen in energiebesparende maatregelen te laten bepalen door een bouwkundig bureau. Dan is een verklaring door de betrokken aannemer / installateur niet noodzakelijk, aangezien het bouwkundig bureau de verklaring afgeeft. Dit is alleen mogelijk als het bouwkundig bureau ook de instandhoudingskosten voor restauratie/onderhoud voor u vaststelt voor een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek.  

Lees meer over deze mogelijkheid:  Zo laat u de instandhoudingskosten bepalen.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

In de maatregelenlijst zijn de energiebesparende maatregelen opgenomen die in aanmerking komen voor een Duurzame Monumentenplus-Lening voor rijksmonumenten.
Bekijk de Maatregelenlijst  

Verklaring voor betrokken aannemer/installateur

Verklaring Energiebesparing rijksmonument 

Duurzaamheidsadvies

Verduurzaming van monumenten is mogelijk, mits het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Met een duurzaamheidsadvies kunt u een goede afweging maken tussen de te nemen maatregelen en het behoud van de monumentale waarden. Een duurzaamheidsadvies is verplicht en kan onder meer worden aangevraagd bij één van de gespecialiseerde duurzame monumenten adviseurs waarmee het Restauratiefonds samenwerkt.  De kosten van een advies kunnen meegefinancierd worden. De uit te voeren maatregelen moeten aansluiten op de uitkomsten van het duurzaamheidsadvies.

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Duurzame Monumentenplus-Lening

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar bij eigen woning hoofdverblijf 1.4%
10 jaar 1.5%
20 jaar bij eigen woning hoofdverblijf 1.7%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Gaat u een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis omvangrijk verduurzamen? Dan kunt u een laagrentende Duurzame Monumentenplus-Lening aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • U heeft een (onherroepelijke) omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief.

Uw monument

De aanvraag

 • De Verklaring Energiebesparing Rijksmonument is door de betrokken aannemer/installateur ondertekend. Hierin wordt ook verklaard dat de uit te voeren energiebesparende maatregelen aansluiten op de uitkomsten van het duurzaamheidsadvies. Daarnaast kunnen onder voorwaarden de kosten van de energiebesparende maatregelen worden verklaard door een bouwkundig bureau.
 • Hoogte van de lening: minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000. Er zijn daarnaast maximale bedragen ingesteld voor het financieren van zonnepanelen en van asbestsanering, zie de maatregelenlijst .

Download het Voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente van de Duurzame Monumentenplus-Lening ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,0%. Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar. 
Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is de rentevaste periode 10 jaar en het minimum rentepercentage 1,5%. Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

Hoogte lening

De hoogte van de Duurzame Monumentenplus-Lening is 100% van de vastgestelde kosten, zoals verklaard door de betrokken aannemer en/of installateur of een bouwkundig bureau, en de kosten van een duurzaamheidsadvies, maar niet hoger dan de maximale hoogte van de lening.  

Het minimum bedrag is € 100.000 en het maximum bedrag is € 1.000.000. Er zijn daarnaast maximale bedragen ingesteld voor het financieren van zonnepanelen en van asbestsanering. In de maatregelenlijst staat wat de maatregelen inhouden.

Looptijd

De Duurzame Monumentenplus-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar. Korter is mogelijk afhankelijk van de technische levensduur. 

Maandbedrag

De Duurzame Monumentenplus-Lening wordt op annuïtaire wijze afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor.
Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening (Wonen in een monument). 

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. 

Uitbetaling van de kosten

U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennisneemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Duurzame Monumentenplus-Lening aanvraagt.

Voorlopige goedkeuring

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Duurzame Monumentenplus-Lening. De Duurzame Monumentenplus-Lening heeft dan een voorlopig karakter. Na beëindiging van de Bouwrekening stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Duurzame Monumentenplus-Lening definitief vast. Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om hiervoor een volledige controle uit te voeren, bijvoorbeeld als er declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel.

Het uiteindelijke leningsbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Duurzame Monumentenplus-Lening is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, maar omdat het rentedeel kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

De rentevaste periode 

Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.  Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is rentevaste periode 10 jaar en het minimum rentepercentage 1,5%. Hierna verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 of 20 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Maar wat u wel weet is dat de rente altijd 3% lager is dan de marktrente. Let op: Na afloop van de rentevaste periode zal de op dat moment geldende basisrente voor nieuw te verstrekken Duurzame Monumentenplus-Leningen (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing zijn.

De lening moet u terugbetalen

De Duurzame Monumentenplus-Lening moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Duurzame Monumentenplus-Lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Duurzame Monumentenplus-Lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt u relevante informatie voor als u uw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kunt u andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten.

Bezoek Monumenten.nl