Gelders Monumentenfonds

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Geld

Wat houdt deze lening in?

De Gelderse Monumentenfonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente. U komt in aanmerking voor deze lening wanneer u eigenaar bent van een monument in de provincie Gelderland en kosten gaat maken voor het restaureren, herbestemmen of verduurzamen van uw monument. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten van de restauratie, herbestemming of energiebesparende voorzieningen. U vraagt de hypotheek aan nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door uw gemeente en voordat u begint met de werkzaamheden.

 • Voor zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten
 • Financiering voor restaureren, herbestemmen en/of verduurzamen
 • Lenen tegen lage rente

 

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Gelders Monumentenfonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Ga eerst langs uw gemeente. U vraagt de hypotheek aan nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door uw gemeente en voordat u begint met de werkzaamheden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw monument, heeft u (bijna) altijd een vergunning nodig: de omgevingsvergunning. Op basis van uw plan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente. De gemeente bepaalt bovendien welk deel van de geplande kosten de subsidiabel zijn. Hierbij gaat het om kosten voor constructief herstel, het behoud van de monumentale waarde, herbestemming of energiebesparende voorzieningen. Dit bepaalt de hoogte van de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek. De gemeente geeft dit aan op een speciaal formulier, dat u hieronder kunt downloaden.
  Download het formulier Verklaring Gemeente Gelders Monumentenfonds 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent eigenaar, of Vereniging van Eigenaren (VvE) van een rijksmonument of een gemeentelijk monument.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, het pand constructief herstelt, kosten maakt voor herbestemming of voorziening treft voor energiebesparing.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument

 • Uw monument staat in de provincie Gelderland.
 • Uw monument is geen overheidseigendom.

De aanvraag

 • Er is voldoende budget in het Gelders Monumentenfonds om u een Gelderse Monumentenfonds-hypotheek toe te kennen.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

Hoogte van de lening

De hoogte van de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek wordt bepaald door de hoogte van de vastgestelde subsidiabele kosten van de restauratie, herbestemming of energiebesparende voorzieningen. Deze kosten worden vastgesteld door uw gemeente. Het minimale hypotheekbedrag is 25.000 euro en het maximale bedrag is 1.000.000 euro per aanvrager.

Voor een VvE geldt maximaal € 30.000 per appartementsrecht.

Looptijd

De looptijd is maximaal 20 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 20 jaar.

Maandbedrag

Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening (Wonen in een monument). 

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Subsidiabele kosten

 • Subsidiabele kosten met betrekking tot restauratie en herbestemming zijn kosten die betrekking hebben op constructief herstel of herstel van de monumentale waarden van het monument.
 • Subsidiabele kosten met betrekking tot energiebesparing zijn kosten voor het laten maken van een energiescan en voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in betreffende monumenten. Het gaat om het treffen van isolerende voorzieningen voor wanden, kappen, vloeren en vensters en voor voorzieningen zoals het plaatsen van installaties die bijdragen aan verbetering van de duurzame energiehuishouding.

Meerdere financieringen of subsidie

Een samenloop met provinciale of andere subsidie, Cultuurfonds-hypotheek, Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek is mogelijk als de subsidiabele kosten hoger zijn dan de genoemde maxima, mits voor dezelfde werkzaamheden niet beide wordt aangevraagd of toegekend. In deze situatie wordt eerst de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek toegekend. Als er sprake is van deze situatie, kan het Restauratiefonds wel verschillende offertes uitbrengen.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gebruikt u de Gelderse Monumenten-hypotheek voor werkzaamheden ten behoeve van de eigen woning (Box 1 Inkomsten Belasting), dan is de hypotheekrente in een aantal gevallen fiscaal aftrekbaar. De bruto maandlasten blijven bij deze hypotheek tijdens de rentevaste periode gelijk. Omdat de rentecomponent kleiner wordt gedurende de looptijd en dus ook de hypotheekrenteaftrek, nemen hierdoor de netto maandlasten toe.

Grondslag lening

 • De grondslag van de lening is exclusief de btw die u terug kunt vragen.
 • De grondslag van de lening is exclusief eventuele verzekeringsuitkeringen van geleden schade.

Verplichte verzekering

U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de werkzaamheden ontstaan. Hiervoor bestaat de opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Lening moet u terugbetalen

De Gelderse Monumenten-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Gelderse Monumenten-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Gelderse Monumenten-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt u relevante informatie voor als u uw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kunt u andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten.

Bezoek Monumenten.nl