Afstemming met uw omgeving

Tijdens de restauratie heeft u te maken met veel verschillende partijen. Welke afstemming is er nodig met derden?

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10
 • De buren
  Denk eraan uw buren ook te informeren over het moment dat de aannemer met de werkzaamheden start. Bouwvakkers beginnen immers vaak vroeg en de restauratiewerkzaamheden kunnen (geluids)overlast geven.
 • Werkers in uw huis
  Gedurende een langere periode zullen bouwvakkers gebruik maken van uw privéruimte. Zeker wanneer er geen ‘bouwkeet’ aanwezig is, zullen zij bijvoorbeeld gebruik maken van uw keuken en toilet/badkamer. Voor alle partijen is het wel zo prettig hier heldere afspraken over te maken.
 • Gemeente
  De gemeente zal tijdens de uitvoering van de restauratie toezicht houden in het kader van de omgevingsvergunning. In de praktijk betekent dit dat een ambtenaar af en toe langskomt.
 • Uitvoerders
  Bij een grotere ingreep is het raadzaam om regelmatig een bouwvergadering te houden met alle uitvoerders, de architect en de gemeenteambtenaar. Wekelijkse of tweewekelijkse overleggen over de voortgang van het project kunnen zinvol zijn, waarbij zaken als planning, kosten, veranderingen en problemen aan de orde kunnen komen.
 • Aannemer
  Om goed samen te werken met uw aannemer is het van belang dat u contact houdt en bereikbaar bent. Zo kan uw aannemer direct met u overleggen zodra zich een probleem voordoet. Als u regelmatig aanwezig bent bij de werkzaamheden, kunt u in de gaten houden of het werk verloopt zoals u dat wilt. Als u zelf werkzaamheden verricht (bijvoorbeeld het uitgraven van de fundering) vraag dan de aannemer dit te accorderen. Als er later problemen ontstaan (bijvoorbeeld verzakking) dan kan de aannemer dit niet bij u terug leggen.
 • Projectleider
  Laat de contacten over de bouw zoveel mogelijk via de projectleider van de aannemer lopen. Als u zelf de bouwvakkers en/of onderaannemers opdrachten geeft, kan dit verrassingen opleveren bij de eindfactuur. Zij zullen immers niet direct de meerkosten in kunnen schatten of aan u meedelen. Als u iets wilt wijzigen of u wilt dat er iets extra’s wordt gedaan vraag dat dan aan uw contactpersoon. Na ontvangst van de meerwerkofferte kunt u beslissen of u het wel of niet wilt laten uitvoeren. Ook als er zaken zijn waar u het niet mee eens bent, kunt u dat het beste met de contactpersoon van de aannemer doorlopen. Vanzelfsprekend kan uw architect hierin een rol vervullen.