Het opstellen van een (schets) plan/ bouwkundige keuring

Op het moment dat u voor uzelf de eerste ideeën heeft gevormd over een eventuele restauratie en duurzaamheidsmaatregelen, heeft u vaak nog geen indicatie over de haalbaarheid. Gaat de afdeling Monumentenzorg van uw gemeente akkoord met uw plannen?

Wat zijn globaal de kosten en is dat ook financieel haalbaar? Om antwoord op deze vragen te krijgen, is het belangrijk om te starten met een schetsplan, ook wel globaal plan of voorlopig ontwerp of onderhoudsplan genoemd. Dit om te voorkomen dat u veel kosten maakt aan het uitwerken van een gedetailleerd plan, dat u uiteindelijk wellicht niet gaat, wil of mag  uitvoeren.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Wat is een schetsplan?

Om te starten met een schetsplan is het goed eerst stil te staan bij de huidige toestand van uw pand, want weet u echt hoe uw pand er bij staat? De Monumentenwacht kan u daarbij helpen met een inspectierapport. Zo'n rapport geeft u een overzicht waaruit blijkt welke restauratie- en onderhoudswerkzaamheden met welke prioriteit uitgevoerd moeten worden. Dit praktische rapport kan uw restauratiearchitect gebruiken bij de verdere uitwerking van het schetsplan. Ook voor de gemeente kan het belangrijk zijn dat een onafhankelijke derde heeft vastgesteld dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Sta stil bij uw woonwensen

Voor de nieuwe situatie gaat u (eventueel samen met de restauratiearchitect) nadenken over uw woonwensen en comfort. Neem hiervoor de tijd als dat kan. Want als u tijdens de uitvoering wijzigingen wilt aanbrengen, kost dit veel tijd, extra geld en moeite.

Hoe ziet een schetsplan eruit?

Het schetsplan bestaat uit (eenvoudige) tekeningen en omschrijvingen van de bestaande en nieuwe situatie. Er kan iets vermeld worden over de bouwhistorie. Ook maken foto’s van de huidige situatie soms onderdeel uit van het plan. Naast de omschrijving van de werkzaamheden en tekeningen bestaat het schetsplan uit een globale begroting. Het is in deze fase van belang om een inschatting te maken van de hoogte van de onderhoudskosten. Uw architect kan u helpen met onderscheid te maken in onderhoudskosten en verbeterkosten. De kosten voor duurzaamheidsmaatregelen zijn meestal verbeterkosten. In Stap 8 kunt u meer lezen over het definitieve restauratieplan.

Bedrijvengids op Monumenten.nl

Zoek een bedrijf: https://www.monumenten.nl/bedrijven