Opstellen definitief restauratieplan

Als de gemeente een positief oordeel heeft over uw schetsplan en de restauratie lijkt voor u financieel haalbaar, dan kunt u uw restauratieplannen verder laten uitwerken. 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Een definitief restauratieplan kan bestaan uit:

 • Tekeningen huidige situatie
  Als er geen tekeningen van het pand beschikbaar zijn, kan het nodig zijn dat uw pand eerst moet worden ingemeten.
 • Definitieve tekeningen nieuwe situatie
 • Bestek, dit is een beschrijving van:
  de werkzaamheden;
  de taken van de aannemer en onderaannemers;
  de materialen;
  de planning van de bouw (eventueel).
 • Begroting van de architect
  De begroting van de architect is de vertaalslag van de restauratieplannen naar de kosten in euro’s. Vaak is de begroting gespecificeerd per onderdeel van de werkzaamheden. Let op als de architect de kosten raamt op basis van een kubieke meterprijs. Dit is vaak  onnauwkeurig.

Het definitieve restauratieplan vormt vervolgens de basis voor:

 • de aanvraag van de omgevingsvergunning;
 • de vaststelling door de gemeente van de subsidiabele kosten;
 • de aanbesteding;
  Dit wil zeggen het opvragen van offertes bij verschillende aannemers en een keuze maken welke aannemer de restauratie gaat uitvoeren. De aannemer zal op basis van het definitieve restauratieplan van de architect een offerte uitbrengen waarvoor hij de werkzaamheden wil uitvoeren. Eventueel kunt u aan uw architect vragen u bij de aanbesteding te ondersteunen.