Tips voor en tijdens de restauratie en verduurzaming

 • Foto's en film
  Denk aan het maken van foto’s en filmbeelden voor en tijdens de bouw. Mocht u met tegenvallers te maken krijgen dan kunnen foto's en flimpjes gebruikt worden als onderbouwing richting onder andere de uitvoerders.
 • Stof
  Houd rekening met bouwstof, dat overal doorheen gaat. Hang bijvoorbeeld een nat laken in het deurkozijn van een kamer waar gewerkt wordt, dat vangt het stof gedeeltelijk op.
 • Ventileren
  Tijdens de bouw wordt veel water gebruikt in stuukwerk, voegen, etc. Goed ventileren gedurende een aantal maanden na de restauratie is zeer noodzakelijk.
 • Verf
  Als er geschilderd wordt, vraag dan naar de kleurnummers van de verf. Professionals mogen alleen gebruik maken van waterdragende verven. Denkt u daaraan als u er later zelf overheen zou willen verven.
 • Tekeningen
  Vraag de aannemer een tekening met daarop aangegeven waar de leidingen in de muur zitten. Dit voorkomt onaangename verrassingen als u later moet boren.
 • Waardering
  Het is gebruikelijk om tijdens de werkzaamheden stil te staan bij het bereiken van bepaalde mijlpalen, zoals het bereiken van het hoogste punt. Het kan daarom aardig zijn als u als opdrachtgever daar aandacht aan besteed richting de bouwvakkers, bijvoorbeeld met een borrel of wat extra’s bij de koffie. Hiermee geeft u uiting aan uw waardering. Omdat het meeste contact met de projectleider zal zijn – en niet met de bouwvakkers zelf – kan dit de bouw ten goede komen.
 • Oplevering
  Als de restauratie bijna klaar is, wacht dan met schilderen of met het in gebruik nemen van de ruimte tot de oplevering. Doet u dit niet dan kan de aannemer er van uitgaan dat u akkoord gaat met de door de aannemer geleverde werkzaamheden.
 • Vereniging Eigen Huis
  De Vereniging Eigen Huis (VEH), kan u veel (achtergrond)informatie verschaffen over verbouwingen in het algemeen. Wilt u hierover meer nalezen, dan kunt u bij hen een brochure bestellen.
 • Restauratiefonds
  Tijdens de restauratie ontvangt u facturen van uw uitvoerders. Als u een bouwrekening heeft bij het Restauratiefonds of een andere financier, declareer op tijd! Het Restauratiefonds werkt met altijd met declaratieformulieren betaalt twee keer per week uit.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10