Voorwaarden voor provinciale monumenten, regeling Drenthe

Voor provinciale monumenten in de provincie Drenthe kan het Restauratiefonds laagrentende leningen aanbieden. Op sommige vlakken zijn de voorwaarden en spelregels anders dan voor de regelingen voor gemeentelijke monumenten. Graag wijzen wij u op de verschillen voor de regeling in Drenthe

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Verschillen Drents Monumentenfonds

De doelgroep is breder dan alleen provinciale monumenten

Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Welke kosten komen in aanmerking voor een lening?

Afhankelijk van het soort monument kunnen restauratiekosten en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden. Voor provinciale monumenten geldt dat ook energiebesparende maatregelen laagrentend gefinancierd kunnen worden.

Behoud en versterken (restauratie)bouwkennis

De provincie hecht veel belang aan het behoud en versterken van (restauratie)bouwkennis. Aan de aanvraag bij het Drents Monumentenfonds wordt daarom de voorwaarde gekoppeld dat de voorgenomen werkzaamheden als (restauratie)scholing- en werkgelegenheidstraject wordt uitgevoerd, tenzij er sprake is van ongeschiktheid.

Hoogte van de lening

De hoofdsom van de lening wordt bepaald door de provincie Drenthe aan de hand van de subsidiabele herbestemmings- en/of instandhoudingskosten. Het minimale hypotheekbedrag is 25.000 euro. Het maximale bedrag is 200.000 euro.

Rol Provincie Drenthe

De provincie ondersteunt u bij het indienen van een aanvraag bij het Drents Monumentenfonds. Voor technische vragen of vragen over de ‘subsidiabele’ kosten kunt u terecht bij de heer Jelle Langeland (j.langeland@drenthe.nl / tel 0592-365601).

U vraagt hier het Drents Monumentenfonds aan.