Wijkt u van uw oorspronkelijke plan af?

Zoals we al eerder hebben aangegeven is het belangrijk dat als er sprake is van tegenvallers of meerwerk, u hierover schriftelijk afspraken maakt met uw aannemer. Zijn er bijvoorbeeld hogere kosten dan u aanvankelijk bent overeengekomen, vraag hem dan schriftelijk aan te geven welk bedrag hiermee is gemoeid (de meerwerkofferte).

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Extra kosten

Aan de hand van de meerwerkofferte kunt u beoordelen of uw financiering of uw eigen middelen toereikend zijn. Als dit niet zo is kan de financiering soms verhoogd worden. Lukt dit niet dan kan het voorkomen dat u op andere werkzaamheden moet bezuinigen of deze zelfs moet uitstellen.

Extra financiering: voorbeeldsituatie 1

Alle balkkoppen blijken rot te zijn en er moet dus ‘een extra afzonderlijk onderdeel’ uitgevoerd worden. Met uw afzonderlijke meerwerkofferte kunt u aan het bouwkundige bureau dat uw verklaring heeft opgesteld vragen een tweede uitspraak te doen over de kosten. Hiervoor wordt een aanvullende Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument opgesteld. Aan de hand hiervan kunt u een aanvullende Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. Doe dit alleen bij een substantiële tegenvaller. Houdt u bij een verhoging van de Restauratiefonds-hypotheek wel rekening met een nieuw traject voor de omgevingsvergunning, krediettoets en notaris. Lees ook de tip over de hogere inschrijving.

Extra financiering: voorbeeldsituatie 2

Gaat het niet om ‘een extra afzonderlijk onderdeel’ of heeft u geen tijd de bouw stil te leggen dan zal u de tegenvaller op andere wijze moeten betalen/financieren.

Verrassende vondsten

Het kan voorkomen dat er verrassende vondsten worden gedaan. Er kunnen oude elementen tevoorschijn komen die gehandhaafd moeten worden, bijvoorbeeld een muur- of plafondschildering of een oude houtconstructie. Daarop moet u effectief kunnen inspelen. Het is aan de ene kant een prachtige kans, wellicht een sieraad in uw interieur. Aan de andere kant is het meestal ook een kostenpost waar u niet op gerekend had.

Informeer uw gemeente

Tegenvallers of meerwerk dienen ook kortgesloten te worden met de gemeente in verband met de afgegeven omgevingsvergunning.