Een monument aankopen

U heeft een bijzonder pand op het oog; een monument met een unieke uitstraling. U heeft vast vragen over wat er bij de aankoop van een monument komt kijken. Hoe zit het met het restauratie/onderhoud, de kosten en de financiering? Welke onderhoudskosten komen in aanmerking voor subsidie of een laagrentende lening? En zijn er ook mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen?

Het Restauratiefonds helpt u graag verder met deze vragen. Speciaal voor monumenteigenaren met een restauratie- en duurzaamheidsbehoefte  bestaan er gunstige financiële regelingen.

 • Geld lenen voor uw restauratie tegen een lage rente
 • Ook verbouwings-, verduurzamings-, en herbestemmingskosten en de aankoop kunt u onder voorwaarden bij ons laten financieren
 • Deskundige hulp van de Restauratiewijzer
 • Financieringsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen, vaak ook tegen een lage rente 
 • Ook als tweede hypotheek mogelijk

Wat kan het Restauratiefonds voor u doen?

wat_doet_het_restauratiefonds_voor_monumenteigenaren

Restauratie en verduurzaming als basis voor aankoopfinanciering

Het Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten. Vanwege deze doelstelling is een voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering dat u uw monument gaat restaureren of verduurzamen. U kunt, naast uw restauratie en/of onderhoud, ook steeds vaker verduurzamingsmaatregelen laagrentend bij ons financieren. Verbouwingskosten in uw pand of de aankoop kunt u met een Monumenten-hypotheek (marktconform rentetarief) bij ons financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en/of verduurzaamt. Van uw totale hypotheek dient u minimaal 20% te besteden aan onderhoud, restauratie of verduurzaming van uw monument.

Lees meer over de Monumenten-hypotheek

Wat is het maximum van de Monumenten-hypotheek dat ik kan lenen?

Naast dat wij toetsen op kredietwaardigheid wordt de hoogte van de Monumenten-hypotheek bepaald door de hoogte van de restauratie- en duurzaamheidskosten. 

visualisatie monumentenhypotheek

Als voorbeeld:
Een eigenaar-bewoner van een monument heeft 40.000 euro aan restauratie- en duurzaamheidskosten, die hij bijvoorbeeld met een laagrentende lening van het Restauratiefonds financiert. Hij kan dan de overige kosten (zoals verbetering of aankoop) voor een bedrag van maximaal 160.000 euro via een Monumenten-hypotheek met een marktconforme rente financieren.  De verhouding is dus 1:5. Voor zakelijke en particuliere (verhuur) aanvragen  is deze verhouding 1:3. 

In veel gevallen kunt u de restauratie- en duurzaamheidskosten laagrentend financieren. Bekijk met uw postcode en type monument wat de mogelijkheden zijn via onze ‘Wat past bij mij?’-tool.  

Soms zijn er geen mogelijkheden om de duurzaamheidskosten laagrentend te financieren. In dat geval kunnen we voor u kijken naar de mogelijkheden om deze te financieren met een Monumenten-hypotheek. 

Welke financiering past bij mij?

Door een aantal vragen te beantwoorden kunt u zien welke financieringsmogelijkheden het beste bij uw situatie passen.

 • Wat is de postcode en huisnummer van uw monument?
 • Wat betekent particulier?

  Particulier of zakelijk

  Particulier: het monument is uw eigen woning.
  Zakelijk: u vraagt financiering aan als rechtspersoon, dat kan bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting zijn.

 • Wat betekent restauratie

  Restauratie

  U onderhoudt uw monument, om de monumentale waarden van het pand te behouden.

 • Wat betekent herbestemmen

  Herbestemmen

  U geeft een nieuwe functie aan uw pand (bv. horeca- of zorgfunctie).

 • Wat betekent verduurzamen

  Verduurzamen

  U past energiebesparende maatregelen toe aan uw pand.

Bereken uw maximale hypotheek

Met de snelle berekening krijgt u een globale indicatie van wat u maximaal kunt lenen.

Telt u de volgende inkomensbestandsdelen bij elkaar op: 12 keer uw maandsalaris of pensioen, uw vakantiegeld en uw eventuele vaste 13de maand.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?