Maassteden Monumentenfonds-hypotheek (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis)

Maassteden Monumentenfonds-hypotheek (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis)

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend / karakteristiek pand in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen of Maassluis? Dan kunt u mogelijk een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek aanvragen, voor restaureren, verduurzamen of herbestemmen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Als eigenaar van een monument of beeldbepalend / karakteristiek pand in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen of Maassluis kunt u een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek aanvragen, voor restaureren, verduurzamen of herbestemmen. Het Maassteden Monumentenfonds is een samenwerking tussen Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het Nationaal Restauratiefonds met als doel maatschappelijk relevante monumentale panden te behouden. 

 • Voor restauratie, verduurzaming en herbestemming
 • In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
 • Lenen tegen lage rente

Het Maassteden Monumentenfonds is met name bedoeld om herbestemmingsprojecten mogelijk te maken, waardoor de panden behouden blijven voor de gemeenschap en een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Hierbij is het uitgangspunt dat de (uiteindelijke) gebruikersfunctie niet hoofdzakelijk bewoning is, tenzij het project een grote meerwaarde heeft voor het maatschappelijke belang.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. steunt maatschappelijke projecten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds zet zich in voor de gemeenschap in deze gemeenten en wil ook een belangrijke rol vervullen in het behoud van het gebouwde erfgoed.

De eigenaren van de volgende soorten monumenten komen in aanmerking voor een aanvraag:

 • gemeentelijk monument
 • beeldbepalend of karakteristiek pand
 • rijksmonument

Voor rijksmonumenten geldt dat alleen de herbestemmingskosten gefinancierd kunnen worden met een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek. Wij gaan ervan uit dat naast de herbestemmingswerkzaamheden ook restauratiewerkzaamheden plaatsvinden en eventueel verduurzaming. Neem contact op met onze accountmanager voor aanvullende financieringsmogelijkheden bij rijksmonumenten.

Vragen

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

Bernard Brons
Telefoon 088 - 253 90 20 of 06 10 70 39 98
E-mail b.brons@restauratiefonds.nl

Voor vragen over de kosten die gefinancierd kunnen worden kunt u terecht bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.:

John Massaar, directeur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Telefoon 010 475 40 33
E-mail algemeen@fondssv.nl
Website Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Hier vindt u het aanvraagformulier  waarin u de restauratiekosten, verduurzamingskosten en/of herbestemmingskosten kunt aangeven. Na de vaststelling van de kosten door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. weet u voor welk bedrag u maximaal een aanvraag kunt indienen voor een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek.

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Maassteden Monumentenfonds-hypotheek (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis)

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend / karakteristiek pand in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en gaat u uw pand restaureren, verduurzamen of herbestemmen? Dan kunt u mogelijk een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met het Maassteden Monumentenfonds voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent of wordt eigenaar van:
  - een gemeentelijk monument;
  - een rijksmonument of 
  - een beeldbepalend / karakteristiek pand
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan. Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar uw inkomsten en de waarde van het pand waar hypotheek op wordt gevestigd.

Uw monument

 • Uw gemeentelijke monument, rijksmonument of beeldbepalend / karakteristiek pand staat in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen of Maassluis.
 • De (uiteindelijke) gebruikersfunctie van het monument of beeldbepalend / karakteristiek pand is niet hoofdzakelijk (meer dan de helft) bewoning in de zin van eigen bewoning of bewoning op basis van verhuur. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kan hierop afwijkend positief besluiten als het project een grote meerwaarde heeft voor het maatschappelijke belang.
 • Uw pand is geen overheidseigendom.

De aanvraag

 • U kunt een lening aanvragen als natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon of een kerkgenootschap.
 • U kunt voor een gemeentelijk monument of beeldbepalend / karakteristiek pand een leningsbedrag van maximaal 100% van de kosten aanvragen die gemaakt worden voor restauratie, herbestemming en verduurzaming. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Voor een rijksmonument geldt dat een leningsbedrag van maximaal 100% van de herbestemmingskosten aangevraagd kan worden. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Als u het rijksmonument ook gaat restaureren en/of verduurzamen, neem dan contact op met onze accountmanager voor aanvullende financieringsmogelijkheden.
 • Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro. 
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de werkzaamheden ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van het Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

Hoogte van de lening

U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de kosten aanvragen, die gemaakt worden voor restauratie-, herbestemming- en verduurzamingskosten. Voor rijksmonumenten geldt dat uit het Maassteden Monumentenfonds alleen kosten voor herbestemming gefinancierd kunnen worden. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt deze kosten vooraf vast. 

Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro.

Looptijd

De looptijd is maximaal 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

Het minimum maandbedrag voor rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

De Maassteden Monumentenfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening.

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek. De Maassteden Monumentenfonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het bedrag van de Maassteden Monumentenfonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terugbetalen

De Maassteden Monumentenfonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Maassteden Monumentenfonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het pand verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Maassteden Monumentenfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl