Het belang van een goed duurzaamheidsadvies voor monumenten

Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van uw monument. Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Wij werken samen met DuMo-adviseurs

Samen met meerdere DuMo-adviseurs bieden wij u naast onze duurzaamheidsleningen extra ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Dit doen wij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen. 

Vergoeding duurzaamheidsadvies

Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen vergoedt het Restauratiefonds een deel van het duurzaamheidsadvies van de betrokken DuMo-adviseurs. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type advies en bedraagt maximaal 1.000 euro. U vindt de voorwaarden in het aanvraagformulier voor de vergoeding. Daarnaast geldt dat maximaal één vergoeding wordt uitbetaald per aanvrager. Op deze manier willen wij zoveel mogelijk monumenteigenaren ondersteunen.

Kwalitatief verduurzamen

Naast de samenwerking met de DuMo-adviseurs is ook Stichting ERM betrokken. Zij beheren onder meer de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van monumenten. Zo volgen alle DuMo-adviseurs deze ERM-richtlijnen en toetst ERM de adviezen steekproefsgewijs. Op deze manier zorgen alle betrokken organisaties dat u met een gerust hart uw monument verduurzaamt. 

Betrokken DuMo-adviseurs

Het Restauratiefonds werkt op dit moment samen met de volgende DuMo-adviseurs:

Voorwaarden vergoeding

Contact met de Monumentencoach

088 - 253 90 90

Zelfscan Duurzaam Monument

Wilt u eerst zelf kijken wat de mogelijkheden zijn? Doe dan de gratis online Zelfscan Duurzaam Monument.

Bureaus actief in de regio

Black Box Operations

Mail: bbo@me.com
Werkzaam in: Zuidwest Nederland met als basis Zeeland

Bureau de Visser

Mail: ineke@bureaudevisser.nl
Werkzaam in: Utrecht, Zuid-Holland, Brabant, Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Drenthe en Flevoland. 

Duurzz

Mail: info@duurzz.nl
Werkzaam in: Zuid Holland, Zeeland, Brabant, daarbuiten in overleg

EMD-monumentenzorg

Mail: monumenten@emd-advies.nl
Werkzaam in: Gelderland en Overijssel 

Erfgoed Zeeland

Mail: monumentenwacht@erfgoedzeeland.nl
Werkzaam in: Zeeland

Het Oversticht

Mail: tom.temmink@hetoversticht.nl 
Werkzaam in: Overijssel, Drenthe, De Flevopolder en overig in overleg

In2Energie

Mail: info@in2energie.nl
Werkzaam in: Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland

Klement Rentmeesters

Mail: info@klement2.com
Werkzaam in: Limburg, Noord-Brabant en Gelderland

Monumenten Advies Oost

Mail: l.berg@monumentenadvies-oost.nl
Werkzaam in: Noord en Oost Nederland

Monumentenwacht Noord-Brabant

Mail: info@mwnb.nl
Werkzaam in: Noord-Brabant

Polderman

Mail: info@bureaupolderman.nl
Werkzaam in: Zeeland, Zuid-Holland

Veldman Rietbroek Architecten

Mail: bureau@veldmanrietbroek.nl
Werkzaam in: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht

Walraad architecten

Mail: info@walraad.com
Werkzaam in: West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Westelijk deel Noord-Brabant)