Rekenvoorbeeld laagrentende lening

​Op deze pagina treft u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.​

De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

Met onderstaand voorbeeld willen wij over deze manier van bepalen van de rente meer inzicht geven.

Stel u wilt inzicht in de rente van de Restauratiefonds-hypotheek. De rente van deze hypotheek ligt 3 procentpunt lager dan de basisrente van het Restauratiefonds. De rente is minimaal 1,0%.

Basisrente

Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

Afslag

Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

Rente Restauratiefonds- hypotheek

Voorbeeld 1:    6%-

3%

=3%

Voorbeeld 2:   3%-

3%

=0%

Uw rente is door de minimum rente 1,0% of 1,5%, afhankelijk van uw situatie.

Rentetarieven

Deze rentetarieven gelden vanaf vrijdag 26 maart 2021 totdat wij deze tarieven wijzigen.

Bekijk de actuele rentetarieven van onze leningen.