Wat is een Duurzame Monumenten-Lening?

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument die het pand wil verduurzamen. Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. 

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Deze Verklaring Energiebesparing Rijksmonument bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening. Lees verder bij aandachtspunten voor extra informatie.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

Maatregelenlijst voor eigenaren 
Maatregelenlijst voor VvE’s 

Verklaringen voor betrokken aannemer/installateur

Verklaring Energiebesparing rijksmonument voor eigenaren 
Verklaring Energiebesparing rijksmonument voor VvE's 

 • U leent tegen een lage rente: 3% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% voor eigenaar-bewoners) 
 • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over
 • De Duurzame Monumenten-Lening is na maximaal 30 jaar volledig afgelost

Energiescan Monumenten

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Schakel een DuMo-adviseur in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. Lees meer over de Energiescan

Rentetarief

 • 1,0%
  10 jaar vast (eigenaar-bewoner)
 • 1,5%
  20 jaar vast (eigenaar-bewoner)
 • 1,5%
  10 jaar vast (zakelijk/particulier verhuur)

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument, of de aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • De Verklaring Energiebesparing Rijksmonument is door de betrokken aannemer/installateur ondertekend.
 • Eigenaar: minimaal € 2.500 en maximaal € 100.000. Zie maatregelenlijst.
 • VvE: minimaal € 25.000 en maximaal € 300.000 (inclusief lening van het Restauratiefonds voor restauratie). Maximaal € 25.000  per appartementsrecht.
 • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief.

Download het Voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder op een aantal aandachtspunten

 

Stappenplan

 1. 1

  Voor dat u begint

  Zorg voor een goede voorbereiding, denkt u daarbij aan de volgende zaken:

  • Het soort monument en de doelgroep bepalen wat uw financiële mogelijkheden zijn. De lening kan worden aangevraagd door eigenaren van een rijksmonument. 
  • Voor restauratie en energiebesparing van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig. Neem zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente. 
  • Het toepassen van energiebesparende maatregelen in of aan een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Heeft de gemeente geen specialisten in huis, schakel dan een adviseur in die u kan informeren over de historische waarden, mogelijkheden om te verduurzamen en eventuele vergunningen. 

  Specifieke informatie voor VvE's

  Doet u de aanvraag van de Duurzame Monumenten-Lening als VvE?

 2. 2

  Online aanvraagformulier invullen


  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw (persoonlijke) gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.   

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende documenten:

  • Een ondertekende verklaring Energiebesparing Rijksmonument als u deze al in uw bezit heeft.
   Verklaring Energiebesparing rijksmonument voor eigenaren  
   Verklaring Energiebesparing rijksmonument (VvE's) 
  • Offerte(s) van de energiebesparende maatregelen (gespecificeerd, inclusief BTW) van de betrokken aannemer of installateur.
  • Energiescan inclusief Energieprestatieadvies bij aanvraag door een VvE. Een onderbouwde rapportage waaruit blijkt dat de energiebesparende maatregelen een besparing oplevert voor de VvE leden. Een besparing in de maandlasten die gelijk is of hoger dan de lasten van de aan te vragen Duurzame Monumenten-Lening. In de maatregelenlijst VvE staat waar u een goede adviseur kunt vinden.
  • Bij het toepassen van het maatregelenpakket “Nul op de Meter” is een energiescan inclusief energieprestatieadvies verplicht.
  • Een scan in kleur van uw paspoort of Europese Identiteitskaart
  • Een werkgeversverklaring (indien u eigenaar-bewoner bent). Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling positief is, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds die drie weken geldig is. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte cq wordt de notariële akte van geldlening ondertekend. Daarna openen wij de bouwrekening en kunnen de werkzaamheden van start gaan! 

Productkenmerken

 • Rente

  De rente van de Duurzame Monumenten-Lening ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,0%. Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.

  Als u het monument op een andere wijze in gebruik (zakelijk/particulier voor verhuur) heeft, dan is de rentevaste periode 10 jaar en het minimum rentepercentage 1,5%. Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

  ​De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

  Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.​

  Rekenvoorbeeld

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    6%-

  3%

  =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  3%

  =0%

  Uw rente is door de minimum rente 1,0% of 1,5%, afhankelijk van uw situatie.

   

 • Hoogte lening

  De hoogte van de Duurzame Monumenten-Lening is 100% van de vastgestelde kosten, zoals verklaard door de betrokken aannemer of installateur, maar niet hoger dan de maximale hoogte van de lening.  

  Eigenaar

  Het minimum bedrag is € 2.500 en het maximum bedrag is € 100.000.

  VvE

  Het minimum bedrag voor een VvE is € 25.000. Een VvE mag meerdere leningen aanvragen maar tezamen nooit voor meer dan € 25.000  per appartementsrecht betreffende een wooneenheid. Het maximum bedrag voor een totale VvE is € 300.000 (inclusief lening van het Restauratiefonds voor restauratie).
  De hoogte van de Duurzame Monumenten-Lening wordt achteraf definitief door het Restauratiefonds vastgesteld.

 • Aflossing

  De Duurzame Monumenten-Lening wordt op annuïtaire wijze afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor.

  Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

 • Looptijd

  De Duurzame Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar. Korter is mogelijk afhankelijk van de technische levensduur. 

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Zekerheden

  Eigenaar

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. 

  VvE

  Verstrekking van de Duurzame Monumenten-Lening door middel van een notariële akte van geldlening (zonder zekerheid). Wij kunnen eventueel aanvullende zekerheden vragen.

   

 • Uitbetaling van de kosten

  U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Duurzame Monumenten-Lening aanvraagt.

Voorlopige goedkeuring

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Duurzame Monumenten-Lening. De Duurzame Monumenten-Lening heeft dan een voorlopig karakter. Na beëindiging van de Bouwrekening  stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Duurzame Monumenten-Lening definitief vast. Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om hiervoor een volledige controle uit te voeren, bijvoorbeeld als er declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel.

Het uiteindelijke leningsbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Duurzame Monumenten-Lening is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, maar omdat het rentedeel kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

De rentevaste periode is 10 jaar

Na 10 jaar verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Maar wat u wel weet is dat de rente altijd 3% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%. Let op: Na afloop van de rentevaste periode zal de op dat moment geldende minimum debetrente voor nieuw te verstrekken Duurzame Monumenten-Leningen (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing zijn.

De lening moet u terug betalen

De Duurzame Monumenten-Lening moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Duurzame Monumenten-Lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Duurzame Monumenten-Lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact