Restauratie-hypotheek Dordrecht

Als eigenaar van een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand in Dordrecht kunt u de gemeentelijke Restauratie-hypotheek Dordrecht aanvragen, voor restaureren en verduurzamen.  U kunt een hypotheek aanvragen als u door de gemeente Dordrecht wordt aangemerkt als fiscaal relevante eigenaar. Dat wil zeggen dat u belastingplichtig bent ingevolge de wet op de Inkomstenbelasting 2001 of de wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. De maximale hypotheek is 500.000 euro.

Bent u volgens de gemeente Dordrecht een zogenaamd 'niet-fiscaal relevante eigenaar'? Dan mag u een subsidie aanvragen. Hiervan kan sprake zijn bij een stichting of kerkbestuur. Informatie hierover kunt u nalezen op de website Monumentenzorg van de Gemeente Dordrecht.

Vragen

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

De heer Bernard Brons
Telefoon 088 - 253 90 20 of
Mobiel 06 10 70 3998
E-mail b.brons@restauratiefonds.nl​

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij de
gemeente Dordrecht:

Vakteam Erfgoed
Telefoon 078-770 4906
monarch@dordrecht.nl

Website Monumentenzorg Gemeente Dordrecht

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast

Voorwaarden Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U vraagt financiering aan voor een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand in Dordrecht
 • De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. De maximale hypotheek is 500.000 euro.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt of het pand constructief herstelt, eventueel in combinatie met maatregelen die het duurzame gebruik van het monument bevorderen (inclusief deskundig advies. exclusief installaties zoals zonnepanelen); de zogenaamde subsidiabele kosten
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Goedkeuring van de gemeente? Vraag dan uw financiering aan

Stappenplan

 1. 1

  Contact met de gemeente Dordrecht

  De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. Ga na of u in aanmerking komt voor een subsidie of een lening.

  Vakteam Erfgoed
  Telefoon 078-770 4906
  monarch@dordrecht.nl

  Website Monumentenzorg Gemeente Dordrecht

 2. 2

  Aanvraag indienen bij het Nationaal Restauratiefonds

  Vul vervolgens ons online aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe.

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

  Aanvraagformulier Restauratiefonds

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Het gaat om de volgende documenten:

  • Een scan van uw paspoort
  • Verklaring subsidiabele kosten van de gemeente als u deze al in uw bezit heeft.
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  • Of, indien u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is.

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Hoogte van de lening

  De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. De maximale hypotheek is 500.000 euro.

 • Looptijd

  De looptijd is 20 jaar.

  De looptijd kan korter zijn als:

  • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. 
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 20 jaar.
 • Maandbedrag

  Er geldt geen minimaal maandbedrag voor rente en aflossing.

  De lening van het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek. De Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terug betalen

De Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Dordrechtse Gemeentelijke Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact