Wat is een Restauratiefonds-hypotheek?

Als u binnenkort een rijksmonumentaal pand gaat restaureren, komt u in veel gevallen voor de financiering van uw restauratie in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek.

De Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost met een lage rente. De hoogte van de lening is afhankelijk van de onderhoudskosten van uw restauratie, verminderd met eventuele subsidies en verzekeringsuitkeringen. U vraagt de hypotheek aan nadat de onderhoudskosten zijn vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumenten (doorlooptijd: 10 weken) en voordat u begint met de werkzaamheden. Lees verder bij aandachtspunten voor extra informatie.

 • U leent tegen een lage rente: altijd 3% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% voor eigenaar-bewoners). 

 • Als het monument uw eigen woning is, is de rente in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.
 • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over.

 

Rentetarief

 • 1,0%
  10 jaar vast (eigenaar-bewoner)
 • 1,5%
  20 jaar vast (eigenaar-bewoner)
 • 1,5%
  10 jaar vast (zakelijk/particulier verhuur)

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument
 • U gaat restaureren en u bent nog niet begonnen met de werkzaamheden
 • U heeft een verklaring voor de onderhoudskosten
 • U heeft hiervoor geen subsidie aangevraagd
 • Uw lening bedraagt minimaal 10.000 euro
 • U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.
 • U heeft een omgevingsvergunning
 • Uw kredietbeoordeling is positief

Download het Voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Financier de restauratie van uw monument met de Restauratiefonds-hypotheek
Financier ook aanvullende kosten of de aankoop van het monument

Stappenplan

 1. 1

  Voordat u begint

  Zorg voor een goede voorbereiding, denkt u daarbij aan de volgende zaken:

  • Het soort monument bepaalt in belangrijk mate wat uw mogelijkheden zijn, zeker op financieel gebied. Onderzoek dus altijd eerst wat voor soort monument u heeft.
  • Voor veel restauraties is een Omgevingsvergunning nodig. Neemt u zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente hierover.
  • Heeft u een Rijksmonument, ga dan na of u de onderhoudskosten fiscaal kunt verrekenen.
  • U laat de onderhoudskosten vaststellen door Belastingdienst Bureau Monumenten. Houd rekening met een doorlooptijd van 10 weken. 

  Neem bij vragen gerust contact met ons op, wij hebben kennis van regelingen, subsidies en laagrentende financiering en helpen u graag.  

 2. 2

  Online aanvraagformulier invullen

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals BSN, IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  
   

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende documenten:

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 
   

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling positief is, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds die drie weken geldig is. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. Daarna openen wij uw bouwrekening  en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Rente

  De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,0%. Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar. 
  Als u het monument op een andere wijze in gebruik (zakelijk/particulier voor verhuur) heeft, dan is de rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

  De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.
  Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    6%-

  3%

  =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  3%

  =0%

  Uw rente is door de minimum rente 1,0% of 1,5%, afhankelijk van uw situatie.

 • Hoogte lening

  De hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek is 70% van de door Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) vastgestelde onderhoudskosten, verminderd met eventuele subsidies en verzekeringsuitkeringen. De grondslag van de lening is exclusief de BTW die u terug kunt vragen.
   
  Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro. Het maximumbedrag voor de lening is 300.000 euro.
   
  De hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek wordt achteraf definitief door het Restauratiefonds vastgesteld.

 • Uitzondering: geen recht op fiscale aftrek

  Als u geen recht heeft op fiscale aftrek van de onderhoudskosten, dan kunt u een Restauratiefonds-hypotheek voor 100% aanvragen. Voor een onderneming geldt overigens altijd dat maximaal 70% kan worden aangevraagd.

 • Aflossing

  De Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost (let op: dit betreft een jaarannuïteit). Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor.
   
  Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

 • Looptijd

  De Restauratiefonds-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar.
   
  De looptijd kan korter zijn als:

  • U kiest voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. Omdat het maandbedrag minimaal 100 euro per maand is, is de looptijd dan korter.
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
 • Behandelingskosten

  Voor de behandeling van uw hypotheekaanvraag brengen wij behandelingskosten in rekening. Voor monumenteigenaren die onder particuliere voorwaarden hun woonhuis of een verhuurd pand financieren, zijn de behandelingskosten € 1.250 per offerte. Bij leningen van € 80.000,- of lager bedragen de behandelingskosten 1,5% per offerte.

  In alle overige gevallen bedragen de behandelingskosten een percentage van de hoofdsom.

  Naast de behandelingskosten brengen wij voor particuliere eigenaren extra kosten in rekening voor de volgende aanvullende werkzaamheden:

  Borgstelling
   

  Een borg is een persoon (een derde) die extra zekerheid verstrekt aan het Restauratiefonds.  Hiervoor stellen wij een overeenkomst op en spreken wij de borgsteller persoonlijk voor het verstrekken van de offerte. Ook beoordelen wij de financiële situatie van de ‘borg’.
   

  € 250,-

  Het mee verbinden van een extra pand

  Soms is het te restaureren pand onvoldoende waard (na restauratie) om de hypotheek te kunnen verstrekken. Door een extra zekerheid te verstrekken met een hypotheek op een ander pand (met voldoende overwaarde), kan er alsnog voldoende zekerheid worden verstrekt aan het Restauratiefonds. 

  € 250,-

  Jaarcijfers

  Als wij voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag van een of meerdere bedrijven jaarcijfers moeten analyseren vragen wij voor de inspanningen een (extra) vergoeding

  € 250,-

  Verhuur

  Bij het financieren  van een verhuurd / te verhuren pand vragen wij voor de inspanningen een vergoeding. Dit heeft te maken met het analyseren van de huurinkomsten en de bestendigheid hiervan.

  € 250,-

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

 • Uitbetaling van de kosten

  U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan alleen met een Bouwrekening, de daarvoor bestemde declaratieformulieren en facturen. Deze facturen worden door het Restauratiefonds gecontroleerd.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Restauratiefonds-hypotheek aanvraagt.

Voorlopige goedkeuring

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Restauratiefonds-hypotheek. De Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en het Restauratiefonds heeft geconstateerd dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Restauratiefonds-hypotheek definitief vast. Het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Restauratiefondshypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost.De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, maar omdat het rentedeel kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

De rentevaste periode 

Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.  Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Hierna verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. De rente is altijd 3% lager dan de marktrente. Let op: Na afloop van de rentevaste periode is de op dat moment geldende minimum debetrente voor nieuw te verstrekken Restauratiefondsplus-hypotheken (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing.

U gaat een verplichting aan om het monument onderhouden

Als u een Restauratiefonds-hypotheek afsluit, bent u verplicht deze financiering te gebruiken om het monument te onderhouden​.

Jaarannuïteit

Bij de Restauratiefonds-hypotheek wordt als aflossingsvorm de jaarannuïteit gehanteerd. De meeste financiers hanteren een maandannuïteit. Lees meer over de jaarannuïteit.

De lening moet u terug betalen

De Restauratiefonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Hulp nodig? De Restauratiewijzer helpt u met uw aanvraag

 • Gratis hulp bij de financiën en procedures
 • Wij beoordelen de financiële haalbaarheid
 • Quick Scan door een bouwkundig expert