Wat is een Restauratiefonds-hypotheek?

Als u binnenkort een rijksmonument gaat restaureren en/of onderhouden, komt u in veel gevallen in aanmerking voor een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek.

De Restauratiefonds-hypotheek is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De hoogte van de lening is afhankelijk van de instandhoudingskosten die u maakt (voor restauratie en/of onderhoud). U vraagt de hypotheek aan nadat de instandhoudingskosten zijn bepaald door een bouwkundig bureau, geselecteerd door het Restauratiefonds.  

 • U leent tegen een lage rente vanaf 1% voor eigenaar-bewoners
  (3% onder de marktrente, met een minimum van 1%)  
 • U kunt 100% van de instandhoudingskosten financieren
 • U kunt onbeperkt vergoedingsvrij aflossen

Bepalen hoogte van de instandhoudingskosten


Voordat u een Restauratiefonds-hypotheek aanvraagt moet u eerst de instandhoudingskosten laten bepalen waar u een laagrentende lening voor kunt aanvragen. Vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus bepalen dit kostenloos voor u conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. 

Zo laat u de instandhoudingskosten bepalen

Fiscale aftrek onderhoudskosten: actueel

De Tweede- en Eerste Kamer hebben ingestemd met de afschaf van de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht.

Lees wat deze wijziging voor rijksmonumenteigenaren betekent

Rentetarief

 • 1,0%
  10 jaar vast (eigenaar-bewoner)
 • 1,5%
  20 jaar vast (eigenaar-bewoner)
 • 1,5%
  10 jaar vast (zakelijk/particulier verhuur)

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument
 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden
 • U heeft  de instandhoudingskosten (voor restauratie en/of onderhoud) laten bepalen
 • U heeft voor de werkzaamheden waarop uw aanvraag betrekking heeft geen subsidie aangevraagd 
 • Uw lening bedraagt minimaal 10.000 euro
 • U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering.
 • U heeft een omgevingsvergunning
 • Uw kredietbeoordeling is positief

Download het Voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Financier de restauratie van uw monument met de Restauratiefonds-hypotheek
Financier ook aanvullende kosten of de aankoop van het monument

Stappenplan

 1. 1

  Voordat u begint

  Zorg voor een goede voorbereiding, denkt u daarbij aan de volgende zaken:

  • Het soort monument bepaalt in belangrijk mate wat uw mogelijkheden zijn, zeker op financieel gebied. Onderzoek dus altijd eerst wat voor soort monument u heeft.
  • Voor veel restauraties is een Omgevingsvergunning nodig. Neemt u zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente hierover.
  • U laat de instandhoudingskosten (restauratie en/of onderhoud) inzichtelijk maken door een door het Restauratiefonds geselecteerd bouwkundig bureau. Houd rekening met een doorlooptijd van 4 weken. Meer informatie en het formulier.

  Neem bij vragen gerust contact met ons op, wij hebben kennis van regelingen, subsidies en laagrentende financiering en helpen u graag.  

 2. 2

  Online aanvraagformulier invullen

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  
   

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende documenten:

  • Een scan in kleur van uw paspoort of Europese Identiteitskaart
  • Een Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument als u deze al in uw bezit heeft.  
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling positief is, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds die drie weken geldig is. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. Daarna openen wij uw bouwrekening  en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Rente

  De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,0%. Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar. 
  Als u het monument op een andere wijze in gebruik (zakelijk/particulier voor verhuur) heeft, dan is de rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

  De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.
  Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    6%-

  3%

  =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  3%

  =0%

  Uw rente is door de minimum rente 1,0% of 1,5%, afhankelijk van uw situatie.

 • Hoogte lening

  De hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek is maximaal 100% van de instandhoudingskosten (voor restauratie en/of onderhoud), zoals bepaald door het bouwkundig bureau. De grondslag van de lening is exclusief de BTW als u deze terug kunt vragen. Het Restauratiefonds heeft geen invloed op de hoogte van de vaststelling in de verklaring.
   
  Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro. Het maximumbedrag voor de lening is 300.000 euro.
   
  De hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek wordt achteraf definitief door het Restauratiefonds vastgesteld.
   

 • Aflossing

  De Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor.
   
  Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

 • Looptijd

  De Restauratiefonds-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar.
   
  De looptijd kan korter zijn als:

  • U kiest voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. Omdat het maandbedrag minimaal 100 euro per maand is, is de looptijd dan korter.
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

 • Uitbetaling van de kosten

  U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Restauratiefonds-hypotheek aanvraagt.

Voorlopige goedkeuring

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Restauratiefonds-hypotheek. De Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Na beëindiging van de Bouwrekening  stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Restauratiefonds-hypotheek definitief vast. Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om hiervoor een volledige controle uit te voeren, bijvoorbeeld als er declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel.

Het uiteindelijke leningsbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Restauratiefondshypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost.De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, maar omdat het rentedeel kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

De rentevaste periode 

Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.  Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Hierna verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. De rente is altijd 3% lager dan de marktrente. Let op: Na afloop van de rentevaste periode is de op dat moment geldende minimum debetrente voor nieuw te verstrekken Restauratiefondsplus-hypotheken (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing.

U gaat een verplichting aan om het monument onderhouden

Als u een Restauratiefonds-hypotheek afsluit, bent u verplicht deze financiering te gebruiken om het monument te onderhouden​.

De lening moet u terug betalen

De Restauratiefonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact