Wat is een Restauratiefondsplus-hypotheek?

Gaat u binnenkort een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis  omvangrijk restaureren en/of onderhouden? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. 

De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties en/of onderhoud van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro.* De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. Het Restauratiefonds deelt graag zijn netwerk en kennis op het gebied van herbestemming van monumenten.

Bent u ondernemer, vastgoedbeheerder, ontwikkelaar of erfgoedspecialist en wilt u aan de slag met grootschalige restauratie en herbestemming? Wij komen graag met u in contact. Kijkt u ook eens op de pagina Herbestemmen.

Onze specialist herbestemming denkt graag met u mee

Een herbestemming is vaak omvangrijk en complex. Bovendien zit er vaak veel tijd tussen de plan- en de realisatiefase. U heeft voor de aanvraag van een Restauratiefondsplus-hypotheek diverse stukken nodig zoals een Verklaring instandhoudingskosten, een businessplan en een taxatierapport. Neemt u vooral vroeg in het proces contact met ons op, zodat wij u tijdens het gehele traject kunnen begeleiden. Tijdens de planfase bestaat de mogelijkheid tot het reserveren van een Restauratiefondsplus-hypotheek. Met een reservering heeft u zekerheid over de beschikbaarheid van een laagrentende lening voor uw project. De daadwerkelijke aanvraag voor de Restauratiefondsplus-hypotheek kunt u online via het tabblad 'aanvragen' doen.

Niet direct aanvragen? Doe een reservering

U kunt ook een reservering doen. Dit geeft u tijd om de definitieve aanvraag compleet te maken. Meer over het doen van een reservering.

Aanvullende financiering via het Restauratiefonds

Financier ook de aankoop of aanvullende kosten met de Monumenten-hypotheek

Neem contact op

U kunt Remco Vos, onze specialist herbestemming, bellen via 06 22 39 23 48. 

Bepalen hoogte van de instandhoudingskosten

Voordat u een Restauratiefondsplus-hypotheek aanvraagt laat u eerst de instandhoudingskosten bepalen waar u een laagrentende lening voor kunt aanvragen. Vier gespecialiseerde bouwkundige bureaus bepalen dit kostenloos voor u conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Zo laat u de instandhoudingskosten bepalen

* Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van €25.000,- per lening. Hierdoor kunnen toekomstige eigenaren het voordeel van de laagrentende lening benutten en wordt de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten vergroot. 

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast (zakelijk/particulier verhuur)
 • 1,0%
  10 jaar vast (eigenaar-bewoner)
 • 1,5%
  20 jaar vast (eigenaar-bewoner)

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent (toekomstig) eigenaar van een rijksmonument.
 • U heeft de instandhoudingskosten  (voor restauratie en/of onderhoud) laten bepalen.
 • Het beschermde monument of het zelfstandig onderdeel van het beschermde monument behoort niet tot de categorie 'woonhuizen'.
 • U kunt alleen kosten financieren voor restauratie- en/of onderhoudswerkzaamheden waar u nog niet mee begonnen bent.
 • U heeft voor de werkzaamheden waarop uw aanvraag betrekking heeft geen subsidie aangevraagd.
 • Het monument is niet in eigendom van een decentrale overheid zoals een  provincie, gemeente, waterschap of ander openbaar lichaam.
 • U heeft een omgevingsvergunning of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan. 
 • U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. 
 • U beschikt over een recent taxatierapport waarmee het Restauratiefonds akkoord gaat en waaruit zowel de marktwaarde als de executiewaarde voor en na restauratie blijken. Als het beschermde monument na de restauratie verhuurd wordt, moeten deze waarden in verhuurde staat bepaald worden.
 • Uw lening bedraagt minimaal 300.000 euro. Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal  voor de start van een herbestemming wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van €25.000,- per lening.

Download het Voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Restauratiefondsplus-hypotheek online aanvragen
Financier ook duurzaamheidsmaatregelen

Stappenplan

 1. 1

  Verzamelen van de benodigde stukken

  • U vraagt op basis van uw restauratieplan de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente.  
  • U laat de instandhoudingskosten (restauratie en/of onderhoud) vaststellen door een geselecteerd bouwkundig bureau. Houd rekening met een doorlooptijd van 4 weken. Meer informatie en het formulier.
  • U dient een recent taxatierapport te overleggen waarmee het Restauratiefonds akkoord gaat en waaruit de marktwaarde voor en na restauratie blijkt. 

  Daarnaast vragen wij afhankelijk van uw specifieke situatie aanvullende informatie op. Belt u ons gerust bij vragen, één van onze accountmanagers helpt u graag. Telefoonnummer: 088 253 90 20. 

  • 2

   Eventueel: Doen van een reservering

   Beschikt u over alle benodigde stukken? Dan kunt u direct een aanvraag indienen. U heeft ook de mogelijkheid het door u benodigde leningbedrag te reserveren voor een periode van maximaal negen maanden. Hiervoor dient u een beperkte aanvraag in. Gedurende de reserveringsperiode heeft u de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken en in te dienen.

   Lees meer over de reserveringsmogelijkheid

    

   • 3

    Online aanvraagformulier invullen

    Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

    • Uw monument
    • Uw financieringsbehoefte
    • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

    Om uw aanvraag te voltooien vragen wij u de bij punt 1 genoemde stukken te uploaden, samen met een kleurenscan van uw paspoort of Europese Identiteitskaart. 

    Tussentijds opslaan

    Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

   • 4

    Toetsing van uw aanvraag 

    Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling positief is, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds die drie weken geldig is. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. Daarna openen wij uw bouwrekening  en kan de restauratie van start gaan! 

   Productkenmerken

   • Rente

    De rente van de Restauratiefondsplus-hypotheek ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,0%. Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.

    Als u het monument op een andere wijze in gebruik (zakelijk/particulier voor verhuur) heeft, dan is de rentevaste periode 10 jaar en het minimum rentepercentage 1,5%. Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

    ​De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

    Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.​

    Rekenvoorbeeld

    Basisrente

    Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

    Afslag

    Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

    Rente Restauratiefondsplus- hypotheek

    Voorbeeld 1:    6%-

    3%

    =3%

    Voorbeeld 2:   3%-

    3%

    =0%

    Uw rente is door de minimum rente 1,0% of 1,5%, afhankelijk van uw situatie.

   • Hoogte van de lening

    De hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek is maximaal 100% van de instandhoudingskosten (voor restauratie en/of onderhoud), zoals bepaald door het bouwkundig bureau. De grondslag van de lening is exclusief de BTW als u deze terug kunt vragen. Het Restauratiefonds heeft geen invloed op de hoogte van de vaststelling in de verklaring.

     

    Het minimale leningsbedrag is € 300.000 per project.* Het maximum is vastgesteld op € 10.000.000.

    *Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van €25.000,- per lening

    Belangrijk om te weten: per organisatie of persoon is het maximale uitstaande leningsbedrag aan Restauratiefondsplus-hypotheek en Restauratiefonds-hypotheek samen € 10.000.000 euro.

   • Aflossing

    De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. Gedurende de looptijd wordt het te betalen rentedeel kleiner en het aflossingsdeel groter. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

   • Looptijd

    De Restauratiefondsplus-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar.

    De looptijd kan korter zijn als:

    • U kiest voor een kortere looptijd.
    • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
   • Behandelingskosten

    Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

   • Uitbetaling van de kosten

    U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

   Aandachtspunten

   Voorlopige toekenning

   Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Restauratiefondsplus-hypotheek. De Restauratiefondsplus-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Na beëindiging van de Bouwrekening  stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Restauratiefondsplus-hypotheek definitief vast. Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om hiervoor een volledige controle uit te voeren, bijvoorbeeld als er declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel.

   Het uiteindelijke leningsbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

   De rentevaste periode

   Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.  Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Hierna verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. De rente is altijd 3% lager dan de marktrente. Let op: Na afloop van de rentevaste periode is de op dat moment geldende minimum debetrente voor nieuw te verstrekken Restauratiefondsplus-hypotheken (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing.

   U gaat een verplichting aan om het monument onderhouden

   Als u een Restauratiefondsplus-hypotheek afsluit, bent u verplicht om na de restauratie uw monument te onderhouden.

   Lening moet u terug betalen

   De Restauratiefondsplus-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

   Risico als de inkomsten dalen

   Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Restauratiefondsplus-hypotheek lening te betalen.

   Risico van restschuld

   Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Restauratiefondsplus-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

   Kennis van herbestemming

   Onze herbestemmingsspecialist is Remco Vos. U kunt hem bellen via 06 22 39 23 48