Wat is een Restauratiefondsplus-hypotheek?

Gaat u binnenkort een omvangrijke restauratie uitvoeren van een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. 

De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro.* De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. Het Restauratiefonds deelt graag zijn netwerk en kennis op het gebied van herbestemming van monumenten.

Bent u ondernemer, vastgoedbeheerder, ontwikkelaar of erfgoedspecialist en wilt u aan de slag met grootschalige restauratie en herbestemming? Wij komen graag met u in contact. Kijkt u ook eens op de pagina Herbestemmen.

* Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van €25.000,- per lening. Hierdoor kunnen toekomstige eigenaren het voordeel van de laagrentende lening benutten en wordt de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten vergroot. Wilt u meer weten over het financieren van een monumentaal complex dat wordt gesplitst? Download hier de factsheet over de Restauratiefondsplus-hypotheek.over de ‘Restauratiefondsplus-hypotheek in delen’:

Onze accountmanager denkt graag met u mee

Grote restauratiewerkzaamheden zijn vaak omvangrijk en complex. Bovendien zit er vaak veel tijd tussen de plan- en de realisatiefase. U heeft voor de aanvraag van een Restauratiefondsplus-hypotheek diverse stukken nodig zoals een verklaring onderhoudskosten, een businessplan en een taxatierapport. Neemt u vooral vroeg in het proces contact met ons op, zodat wij u tijdens het gehele traject kunnen begeleiden. Tijdens de planfase bestaat de mogelijkheid tot het reserveren van een Restauratiefondsplus-hypotheek. Met een reservering heeft u zekerheid over de beschikbaarheid van een laagrentende lening voor uw project. De daadwerkelijke aanvraag voor de Restauratiefondsplus-hypotheek kunt u online via het tabblad 'aanvragen' doen.

Neem contact op

U kunt onze accountmanagers bellen via 088 - 253 90 20. 

 

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent (toekomstig) eigenaar van een rijksmonument.
 • Het beschermde monument of het zelfstandig onderdeel van het beschermde monument behoort niet tot de categorie 'woonhuizen'.
 • U kunt alleen kosten financieren voor onderhouds- of restauratiewerkzaamheden waar u nog niet mee begonnen bent.
 • U heeft voor deze onderhouds- of restauratiewerkzaamheden geen Brim-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen.
 • Het monument is niet in eigendom van een decentrale overheid zoals een  provincie, gemeente, waterschap of ander openbaar lichaam.
 • U heeft een omgevingsvergunning of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan. 
 • U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.
 • U beschikt over een recent taxatierapport waarmee het Restauratiefonds akkoord gaat en waaruit zowel de marktwaarde als de executiewaarde voor en na restauratie blijken. Als het beschermde monument na de restauratie verhuurd wordt, moeten deze waarden in verhuurde staat bepaald worden.
 • Uw lening bedraagt minimaal 300.000 euro. Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal  voor de start van een herbestemming wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van €25.000,- per lening.
 • Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) geeft op uw verzoek een verklaring af waarin de onderhoudskosten vermeld staan. Deze onderhoudskosten, verminderd met subsidies en verzekeringsuitkeringen, vormen de grondslag voor de hoogte van de lening. Lees meer over de aftrek van onderhoudskosten.

Download het Voorwaardenboek

Download de aanvullende Voorwaarden en Kenmerken geldig voor dit product

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Niet direct aanvragen? U kunt ook een reservering doen
Aanvullende financiering via het Restauratiefonds

Stappenplan

 1. 1

  Verzamelen van de benodigde stukken

  • U vraagt op basis van uw restauratieplan de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente.  
  • Voor u aan de restauratie begint, vraagt u bij Belastingdienst Bureau Monumentenpanden een verklaring aan van de onderhoudskosten. Het bedrag genoemd in deze verklaring, verminderd met subsidies en verzekeringsuitkeringen, is de basis voor de hoogte van de Restauratiefondsplus-hypotheek. 
  • U dient een recent taxatierapport te overleggen waarmee het Restauratiefonds akkoord gaat en waaruit de marktwaarde voor en na restauratie blijkt. 

  Daarnaast vragen wij afhankelijk van uw specifieke situatie aanvullende informatie op. Belt u ons gerust bij vragen, één van onze accountmanagers helpt u graag. Telefoonnummer: 088 253 90 20. 

  • 2

   Eventueel: Doen van een reservering

   Beschikt u over alle benodigde stukken? Dan kunt u direct een aanvraag indienen. U heeft ook de mogelijkheid het door u benodigde leningbedrag te reserveren voor een periode van maximaal negen maanden. Hiervoor dient u een beperkte aanvraag in. Gedurende de reserveringsperiode heeft u de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken en in te dienen.

   Lees meer over de reserveringsmogelijkheid

    

   • 3

    Online aanvraagformulier invullen

    Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

    • Uw monument
    • Uw financieringsbehoefte
    • Uw persoonlijke gegevens, zoals BSN, IBAN en eventueel KVK-nummer

    Om uw aanvraag te voltooien vragen wij u de bij punt 1 genoemde stukken te uploaden, samen met een kleurenscan van uw paspoort of Europese Identiteitskaart. 

    Tussentijds opslaan

    Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

   • 4

    Toetsing van uw aanvraag 

    Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling positief is, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds die drie weken geldig is. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. Daarna openen wij uw bouwrekening  en kan de restauratie van start gaan! 

   Productkenmerken

   • Rente

    De rente van de Restauratiefondsplus-hypotheek ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. De rentevaste periode is 10 jaar en wordt vastgesteld voor de periode van de Bouwrekening en de Restauratiefondsplus-hypotheek samen. Na het verstrijken van deze periode ontvangt u van ons een nieuw rentevoorstel. Let op: Na afloop van de rentevaste periode zal de op dat moment geldende minimum debetrente voor nieuw te verstrekken Restauratiefonds-hypotheken (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing zijn.

    Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.​

    Rekenvoorbeeld

     

    Basisrente

    Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

    Afslag

    Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

    Rente Restauratiefonds- hypotheek

    Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

    Voorbeeld 2:   3%-

    5%

    =-2%

    Uw rente is door de minimum rente 1,5%

   • Hoogte van de lening

    De hoogte van de Restauratiefondsplus-hypotheek wordt bepaald door de hoogte van de door Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) vastgestelde onderhoudskosten, verminderd met subsidies en verzekeringsuitkeringen. Voor 70% van dit bedrag kunt u een financiering tegen een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Het minimale leningsbedrag is € 300.000 per project.* Het maximum is vastgesteld op € 2.500.000.

    *Wanneer een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden geldt een minimum van €25.000,- per lening

    Belangrijk om te weten: per organisatie of persoon is het maximale uitstaande leningsbedrag aan Restauratiefondsplus-hypotheek en Restauratiefonds-hypotheek samen € 5.000.000 euro.

   • Uitzondering: geen recht op fiscale aftrek

    Als u geen recht heeft op fiscale aftrek, dan kunt u een Restauratiefondsplus-hypotheek voor 100% van de drukkende onderhoudskosten aanvragen. Voor een onderneming geldt overigens altijd dat 70% kan worden geleend. De grondslag van de lening is exclusief de btw die u terug kunt vragen.

   • Aflossing

    De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost (let op: dit betreft een jaarannuïteit. Lees meer over jaarannuïteit). Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. Gedurende de looptijd wordt het te betalen rentedeel kleiner en het aflossingsdeel groter. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

   • Looptijd

    De Restauratiefondsplus-hypotheek heeft een maximale looptijd van 30 jaar.

    De looptijd kan korter zijn als:

    • U kiest voor een kortere looptijd.
    • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
   • Behandelingskosten

    Voor de behandeling van uw hypotheekaanvraag brengen wij behandelingskosten in rekening. Voor monumenteigenaren die onder particuliere voorwaarden hun woonhuis of een verhuurd pand financieren, zijn de behandelingskosten € 1.250 per offerte. Bij leningen van € 80.000,- of lager bedragen de behandelingskosten 1,5% per offerte.

    In alle overige gevallen bedragen de behandelingskosten een percentage van de hoofdsom.

    Naast de behandelingskosten brengen wij voor particuliere eigenaren extra kosten in rekening voor de volgende aanvullende werkzaamheden:

    Borgstelling
     

    Een borg is een persoon (een derde) die extra zekerheid verstrekt aan het Restauratiefonds.  Hiervoor stellen wij een overeenkomst op en spreken wij de borgsteller persoonlijk voor het verstrekken van de offerte. Ook beoordelen wij de financiële situatie van de ‘borg’.
     

    € 250,-

    Het mee verbinden van een extra pand

     

    Soms is het te restaureren pand onvoldoende waard (na restauratie) om de hypotheek te kunnen verstrekken. Door een extra zekerheid te verstrekken met een hypotheek op een ander pand (met voldoende overwaarde), kan er alsnog voldoende zekerheid worden verstrekt aan het Restauratiefonds. 

     

    € 250,-

    Jaarcijfers

     

    Als wij voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag van een of meerdere bedrijven jaarcijfers moeten analyseren vragen wij voor de inspanningen een (extra) vergoeding

     

     

    € 250,-

    Verhuur

    Bij het financieren  van een verhuurd / te verhuren pand vragen wij voor de inspanningen een vergoeding. Dit heeft te maken met het analyseren van de huurinkomsten en de bestendigheid hiervan.

    € 250,-

   • Uitbetaling van de kosten

    U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. De uitbetalingen vinden via de Bouwrekening plaats aan de hand van declaratieformulieren die het Restauratiefonds hiervoor verstrekt. Het Restauratiefonds betaalt de declaratie rechtstreeks uit aan de uitvoerende partij (zoals de aannemer, architect, schilder).

   Aandachtspunten

   Voorlopige toekenning

   Na uw aanvraag voor een Restauratiefondsplus-hypotheek kunnen wij met een offerte een voorlopige toekenning doen. U heeft dan aanspraak op een Restauratiefondsplus-hypotheek. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en het Restauratiefonds heeft geconstateerd dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Restauratiefondsplus-hypotheek definitief vast.

   De rentevaste periode is 10 jaar

   Na 10 jaar verstrijkt de rentevaste periode en stellen we u op de hoogte van het nieuwe rentepercentage. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente dan is. Als de rente dan hoger is, krijgt u hogere lasten. Maar wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met een minimum van 1,5%. Let op: Na afloop van de rentevaste periode zal de op dat moment geldende minimum debetrente voor nieuw te verstrekken Restauratiefonds-hypotheken (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing zijn.

   Jaarannuïteit

   Bij de Restauratiefondsplus-hypotheek wordt als aflossingsvorm een jaarannuïteit gehanteerd. De meeste financiers hanteren een maandannuïteit. Lees meer over de jaarannuïteit.

   U gaat een verplichting aan om het monument onderhouden

   Als u een Restauratiefondsplus-hypotheek afsluit, bent u verplicht om na de restauratie uw monument te onderhouden.

   Lening moet u terug betalen

   De Restauratiefondsplus-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

   Risico als de inkomsten dalen

   Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Restauratiefondsplus-hypotheek lening te betalen.

   Risico van restschuld

   Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Restauratiefondsplus-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

   Kennis van herbestemming

   Onze herbestemmingsspecialist is Harry Kers. U kunt hem bellen via 088 253 91 05.