Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek: Energiebesparing-lening

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat er ook in monumentale panden energiebesparende maatregelen worden genomen. Om dit te stimuleren is er de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek.

De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek kan aangevraagd worden voor panden die niet gebruikt worden als hoofdverblijf. Voorbeelden zijn panden in eigendom van stichtingen, verenigingen of bedrijven, maar denk ook aan particuliere beleggers, verhuurders en eigenaren van tweede woningen. Eigenaren die het monument gebruiken als hoofdverblijf komen niet in aanmerking, voor eigenaar-bewoners is het mogelijk om de reguliere duurzaamheidslening bij de gemeente aan te vragen.

De panden die in aanmerking komen zijn: 

 • Rijksmonumenten
 • Gemeentelijke monumenten
 • Beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten

De hoogte van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is afhankelijk van de subsidiabele kosten, die de gemeente vast stelt. De subsidiabele kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor energiebesparende maatregelen in het monument. Het gaat om het treffen van isolerende voorzieningen voor wanden, kappen, vloeren en vensters en ook voor installaties die bijdragen aan verbetering van de duurzame energiehuishouding. 

Het maximumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 25.000 euro per monument. Voor grote monumentale gebouwen met een bruto inhoud van 10.000 m3 en voor complexen (bijvoorbeeld hofjes) geldt een maximum van de lening van 100.000 euro. Het minimumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 10.000 euro. 

Gemeentelijk monument restaureren? Kijk dan bij de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek voor restauraties. 

Lees meer over Duurzaamheid en Monumenten

Vragen 

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

Harry Kers
Telefoon 088 - 253 90 20  of
Mobiel 06 51 40 37 32
E-mail h.kers@restauratiefonds.nl 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij:

Gemeente Utrecht, afdeling Erfgoed
Telefoon:14 030
E-mail: monumenten@utrecht.nl
Website

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast

Voorwaarden Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek voor energiebesparing

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek kan aangevraagd worden voor panden die niet gebruikt worden als hoofdverblijf (niet voor bewoner-eigenaren).
 • Voorbeelden zijn panden in eigendom van stichtingen, verenigingen of bedrijven, maar denk ook aan particuliere beleggers, verhuurders en eigenaren van tweede woningen.
 • De panden die in aanmerking komen zijn rijksmonumenten, gemeentelijk monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten.
 • Het maximumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 25.000 euro per monument. Voor grote monumentale gebouwen met een bruto inhoud van 10.000 m3 en voor complexen (bijvoorbeeld hofjes) geldt een maximum van de lening van 100.000 euro. Het minimumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 10.000 euro.
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Goedkeuring van de gemeente? Vraag dan uw financiering aan

Stappenplan

 1. 1

  Contact met de gemeente

  U legt uw plan voor energiebesparende maatregelen voor aan de gemeente Utrecht. 

  Afdeling Erfgoed
  Telefoon 030 28 60 000
  Website

 2. 2

  Aanvraag indienen bij het Nationaal Restauratiefonds

  Vul vervolgens ons online aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe.

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

  Aanvragen bij het Restauratiefonds

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Het gaat om de volgende documenten:

  • Een scan van uw paspoort
  • Verklaring subsidiabele kosten van de gemeente als u deze al in uw bezit heeft.
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  • Of, indien u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is.

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Hoogte van de lening

  De hoogte van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is afhankelijk van de subsidiabele kosten, die de gemeente vast stelt. De subsidiabele kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor energiebesparende maatregelen in het monument. Het gaat om het treffen van isolerende voorzieningen voor wanden, kappen, vloeren en vensters en ook voor installaties die bijdragen aan verbetering van de duurzame energiehuishouding.

  Het maximumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 25.000 euro per monument. Voor grote monumentale gebouwen met een bruto inhoud van 10.000 m3 en voor complexen (bijvoorbeeld hofjes) geldt een maximum van de lening van 100.000 euro. Het minimumbedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (energiebesparing) is 10.000 euro. 

 • Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Looptijd

  De looptijd is 20 jaar. In overleg kan de looptijd langer of korter dan 20 jaar zijn.

  De looptijd kan korter zijn als:

  • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. 
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 20 jaar.
 • Maandbedrag

  Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is 100 euro.

  De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

   

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Niet overdraagbaar

  De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek. De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terug betalen

De Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact