Energiebesparende maatregelen voor uw monument

Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan eeuwenlang mee. Op het gebied van energiezuinigheid is vaak nog winst te behalen. ​

​Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het isoleren van monumenten kan namelijk ook negatieve gevolgen hebben, zowel in technisch als in esthetisch opzicht. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Heeft de gemeente geen specialisten in huis, schakel dan een adviseur in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. 

Inzet Restauratiefonds

Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk,  gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende  financieringsmogelijkheden. Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van een monument, kunnen ook energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente gefinancierd worden. Regelingen via het Restauratiefonds van waaruit uw duurzaamheidsinvesteringen laagrentend gefinancierd kunnen worden zijn de Duurzame Monumenten-Lening, het Duurzame Scholenfonds, het Gelders Monumentenfonds, het Drents Monumentenfonds, het Utrechtse RestauratiefondsGemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht en het Cultuurfonds Friesland

Restaureren en/of verduurzamen

Rijksmonumenten: Duurzame Monumenten-Lening

Eigenaren of VvE’s die bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie aanvragen kunnen als extra dienstverlening in één pakket hun duurzame ingrepen meefinancieren. De restauratie en de energiebesparing regelt u zo in één keer, tegen een rente van minimaal 1,0% voor eigenaar-bewoners. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen u met de Duurzame Monumenten-Lening kunt financieren, deze vindt u in de Maatregelenlijst op de pagina over de Duurzame Monumenten-Lening.

Duurzame Monumenten-Lening

Rijksmonumenten: Duurzame Monumentenplus-Lening

Deze lening is net als de Duurzame Monumenten-Lening aan te vragen voor duurzame ingrepen in combinatie met restauratie. Deze lening is voor investeringen van minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000 aan rijksmonumenten die niet geregistreerd staan als woonhuis. 

Duurzame Monumentenplus-Lening

Financiering verduurzaming gemeentelijke monumenten

Steeds meer provincies en gemeenten bieden een eigen fonds aan waarmee ook uw duurzaamheidsmaatregelen tegen lage rente gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is er zowel voor eigenaren van rijksmonumenten als eigenaren van gemeentelijke monumenten de Monumentenhypotheek van het Restauratiefonds. De rente is marktconform. Deze lening kan zowel alleen of aanvullend op een laagrentende lening worden ingezet. In veel gevallen kan dit ook voor de investeringen in duurzaamheid. Minimaal 20% van de totale financiering moet te maken hebben met restauratie of monumentaal herstel. 

Vind financiering voor uw verduurzamingsplannen

Voor verhuurders

Woningverhuurders kunnen een lening krijgen voor energiebesparende renovatie. De aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die deze regeling uitvoert namens het Rijk.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Duurzame Scholenfonds

Voor scholen in het basis- of voortgezet onderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is er het Duurzame Scholenfonds. Met een laagrentende Duurzame Scholenfonds-Lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzame maatregelen in de school financieren. Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. 

Dankzij de bijdrage van, en in samenwerking met, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Restauratiefonds deze lening ontwikkeld. 

Lees meer over Het Duurzame Scholenfonds

Download de Factsheet

Energiescan Monumenten

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Schakel een DuMo-adviseur in die een energiescan kan doen en u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

Bel mij terug

Vul uw gegevens in en wij bellen u terug.

Wat past bij mij?

Door een aantal vragen te beantwoorden kunt u zien welke financieringsmogelijkheden het beste bij uw situatie passen.

 • Wat is de postcode en huisnummer van uw monument?
 • Wat betekent particulier?

  Particulier of zakelijk

  Particulier: het monument is uw eigen woning.
  Zakelijk: u vraagt financiering aan als rechtspersoon, dat kan bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting zijn.

 • Wat betekent restauratie

  Restauratie

  U onderhoudt uw monument, om de monumentale waarden van het pand te behouden.

 • Wat betekent herbestemmen

  Herbestemmen

  U geeft een nieuwe functie aan uw pand (bv. horeca- of zorgfunctie).

 • Wat betekent verduurzamen

  Verduurzamen

  U past energiebesparende maatregelen toe aan uw pand.

Kennis delen

Wij delen onze kennis graag met u, en verbinden u als eigenaar waar mogelijk met lokale overheden en/of adviseurs. Een goede afstemming is essentieel voor een succesvol verduurzamingsproject. Wilt u zich orienteren op energiebesparende maatregelen, bekijk dan eens De Groene Menukaart en de tips op Monumenten.nl. 

De Groene Menukaart

Het Restauratiefonds is vrienden met De Groene Grachten. Eén van de uitkomsten, van de kennisdeling met deze en andere partijen, is 'De Groene Menukaart'. Hiermee wordt u op weg geholpen bij het verduurzamen van uw monument. Of u nu net begint met oriënteren, of juist al veel weet over duurzaamheid, De Groene Menukaart bevat veel informatie en is altijd interessant om te gebruiken.

Ga naar De Groene Menukaart

Tips voor duurzaam wonen

Duurzaam en energiezuinig omgaan met uw monument kan op verschillende manieren, u kunt al direct starten met kleine maatregelen. Ingrijpendere maatregelen vragen om maatwerk en goede aansluiting bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het gebouw. Op de website Monumenten.nl vindt u prakische tips en (achtergrond)informatie over duurzaam en energiezuinig wonen. 

Tips duurzaam wonen op Monumenten.nl

Interview met een specialist

Henk Jansen werkt bij de gemeente Utrecht en maakt beleid op het gebied van monumentenzorg en bouwhistorie. Hij is specialist op het gebied van energiemaatregelen. 
Lees: 'Verduurzaming is voor monumenten van levensbelang'. 

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?