​Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk,  gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende  financieringsmogelijkheden. Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van een monument, kunnen ook energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente gefinancierd worden. Regelingen via het Restauratiefonds van waaruit uw duurzaamheidsinvesteringen laagrentend gefinancierd kunnen worden zijn de Duurzame Monumenten-Lening, het Duurzame Scholenfonds, het Gelders Monumentenfonds, het Drents Monumentenfonds, het Utrechtse RestauratiefondsGemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht en het Cultuurfonds Friesland

Rijksmonumenten: Duurzame Monumenten-Lening

Eigenaren of VvE’s kunnen bij het Restauratiefonds een Duurzame Monumenten-Lening afsluiten tegen een rente van minimaal 1,0% voor eigenaar-bewoners. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen u met de Duurzame Monumenten-Lening kunt financieren, deze vindt u in de Maatregelenlijst op de pagina over de Duurzame Monumenten-Lening.

Voor investeringen van minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000 aan rijksmonumenten die niet geregistreerd staan als woonhuis, is er de Duurzame Monumentenplus-Lening  

Gemeentelijke monumenten: Financieringen

Steeds meer provincies en gemeenten bieden een eigen fonds aan waarmee ook uw duurzaamheidsmaatregelen tegen lage rente gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is er zowel voor eigenaren van rijksmonumenten als eigenaren van gemeentelijke monumenten de Monumentenhypotheek van het Restauratiefonds. De rente is marktconform. Deze lening kan zowel alleen of aanvullend op een laagrentende lening worden ingezet. In veel gevallen kan dit ook voor de investeringen in duurzaamheid. Minimaal 20% van de totale financiering moet te maken hebben met restauratie of monumentaal herstel. 
Vind financiering voor uw verduurzamingsplannen

 

Energiescan Monumenten

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Schakel een DuMo-adviseur in die een energiescan kan doen en u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

Wat past bij mij?

Door een aantal vragen te beantwoorden kunt u zien welke financieringsmogelijkheden het beste bij uw situatie passen.

 • Wat is de postcode en huisnummer van uw monument?
 • Wat betekent particulier?

  Particulier of zakelijk

  Particulier: het monument is uw eigen woning.
  Zakelijk: u vraagt financiering aan als rechtspersoon, dat kan bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting zijn.

 • Wat betekent restauratie

  Restauratie

  U onderhoudt uw monument, om de monumentale waarden van het pand te behouden.

 • Wat betekent herbestemmen

  Herbestemmen

  U geeft een nieuwe functie aan uw pand (bv. horeca- of zorgfunctie).

 • Wat betekent verduurzamen

  Verduurzamen

  U past energiebesparende maatregelen toe aan uw pand.

Download Whitepaper

whitepaper duurzaamheid monumenten

In deze Whitepaper geven wij u tips voor het verduurzamen van uw monument. Whitepaper aanvragen

Bel mij terug

Vul uw gegevens in en wij bellen u terug.

Kennis delen

Wij delen onze kennis graag met u, en verbinden u als eigenaar waar mogelijk met lokale overheden en/of adviseurs. Een goede afstemming is essentieel voor een succesvol verduurzamingsproject. Wilt u zich orienteren op energiebesparende maatregelen, bekijk dan eens De Groene Menukaart en de tips op Monumenten.nl. 

Duurzame Monumenten Adviseurs

Schakel een Duurzame Monumenten-adviseur (DuMo) in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

DuMo adviseurs en de energiescan

Tips voor duurzaam wonen

Duurzaam en energiezuinig omgaan met uw monument kan op verschillende manieren, u kunt al direct starten met kleine maatregelen. Ingrijpendere maatregelen vragen om maatwerk en goede aansluiting bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het gebouw. Op de website Monumenten.nl vindt u prakische tips en (achtergrond)informatie over duurzaam en energiezuinig wonen. 

Tips duurzaam wonen op Monumenten.nl

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?