Een inspirerend en verbindend werkbezoek aan Curaçao, Bonaire en Aruba

Publicatiedatum

Onlangs brachten drie Rijkscultuurfondsen Het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, het Fonds voor Podiumkunsten en het Nationaal Restauratiefonds een werkbezoek aan het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

Cas Veneranda Aruba

De culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk werden versterkt en de haalbaarheid van een cultureel erfgoedfonds verkend. Ook werd de samenwerking tussen kunstenaars en culturele instellingen gestimuleerd. In de toekomst worden projecten ondersteund op het vlak van architectuur, digitale cultuur en vormgeving, beeldende kunst, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuurparticipatie en -educatie. Onze collega’s Harry Kers en Hans Jacobs ervaarden ter plaatse hoe goed cultuur en monumenten samengaan.

De erfgoedopgaves zijn echter enorm! De 10 miljoen euro die Gunay Uslu in 2022 beschikbaar stelde voor laagrentende leningen aan beschermde monumenten in het Caribisch deel van ons Koninkrijk is dan ook zeer welkom. De reservering van de restauratiefinanciering van het monumentale Cas Veneranda op Aruba maakt onderdeel uit van dit budget.

Wij zijn blij met de toenemende (politieke) aandacht voor cultuur en het erfgoed in het Caribisch deel van het Koninkrijk waarmee een koloniale geschiedenis wordt gedeeld.

Saba

Aruba

Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk

Bent of wordt u zakelijk eigenaar van een beschermd monument binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk en gaat u uw monument restaureren ? Dan kunt u mogelijk een Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk aanvragen.
 

Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk

 

 

 

Ugur Özcan reikt digitaal vanuit Nederland de reservering voor het monumentale Cas Veneranda op Aruba uit aan Anne Witsenburg, directeur van monument funds Aruba. Dit ten behoeve van de restauratiefinanciering. De reservering maakt onderdeel uit van de extra 10 miljoen Euro van Staatssecretaris Gunay Uslu voor laagrentende leningen aan eigenaren van beschermde monumenten in het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

Digitale uitreiking Cas Veneranda op Aruba uitreiken aan Anne Witsenburg, directeur van monument funds Aruba

Werkbezoek Nederlandse Antillen

Werkbezoek Antillen

Kathedraal van doornen, Willemstad

Kathedraal van doornen, Willemstad