Nog altijd restauratiebehoefte, toename onderhoudsopgave en hulp bij verduurzaming

In de veranderende wereld van de monumentensector waarin nieuw beleid wordt uitgezet, regels worden aangepast en andere eisen worden gesteld aan monumenten, is het van essentieel belang om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de markt. Inzicht in wat monumenteigenaren nodig hebben om onze prachtige monumenten in stand te houden.

Het Restauratiefonds onderzoekt elke twee jaar de behoeften van monumenteigenaren. Wij brengen in kaart welke thema’s er spelen, welke informatiebehoeften eigenaren hebben, welke middelen zij gebruiken en hoe wij eigenaren het beste kunnen ondersteunen.

Monumenteigenaren schatten in dat de restauratieopgave bijna gelijk blijft aan de cijfers van 2015. Tegelijkertijd zien wij een flinke toename van het aantal monumenten met een onderhoudsopgave. Dat wordt bevestigd doordat bijna de gehele populatie aangeeft de komende 5 jaar onderhoud te moeten plegen. Dit is ook terug te zien in de kosten die de eigenaren voor onderhoud verwachten te maken.

Ook opvallend is de toenemende leeftijd van monumenteigenaren. Wij zien de groep 65-plussers verder toenemen en de groep 50-plussers niet veel kleiner worden. De monumenteigenaar vergrijsd. En dat zorgt voor interessante vervolgvragen; hoe levensloop bestendig is een monument? De kans is groot dat deze groep binnenkort voor de vraag komt te staan ‘aanpassen (en kan dat?) of verkopen?’

Monumenteigenaren hebben een grote behoefte aan kennis. Op fiscaal vlak, maar ook op het gebied van wet- en regelgeving, duurzaamheid en het vinden van specialisten. Zij halen die kennis grotendeels van internet en uit nieuwsbrieven. Opvallend is ook dat ongeveer een derde van de rijksmonumenteigenaren en de helft van gemeentelijk monumenteigenaren aangeeft geen organisaties te kennen waar zij terecht kunnen voor informatie, kennis of advies.

Duurzaamheid heeft de aandacht van de monumentbezitter. De intentie om te verduurzamen komt duidelijk naar voren, net als de kennisbehoefte wat er kan en mag op dit vlak.

Wij delen de belangrijkste uitkomsten en conclusies van dit onderzoek graag met u.

Download de samenvatting hier

Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op.