Uitkomsten tevredenheidsonderzoek financiële samenwerkingspartners december 2020 

Wij ondersteunen onze samenwerkingspartners graag zo goed mogelijk bij het in stand houden van ons Nederlandse erfgoed. Daarom voeren wij tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit. Onze financiële samenwerkingspartners, bestaande uit overheden en private fondsen, geven ons een 8,1 als rapportcijfer. Daar zijn wij trots op!

Het Restauratiefonds heeft tevreden samenwerkingspartners. Er is sprake van een constante, hoge waardering voor de bestaande partnerschappen. Belangrijke graadmeters hierbij zijn de cijfers voor de uitvoering van de financiële regeling en de mate waarin hiermee wordt bijgedragen aan beleidsdoelstellingen. Beide waarderingen zijn onverminderd hoog, respectievelijk 4,3 en 4,0 op een vijfpuntschaal. Deze waardering vertaalt zich door in een 8,1 als rapportcijfer en een NPS (de mate waarin het Restauratiefonds aanbevolen wordt aan andere overheden en fondsen) van +44. Deze cijfers laten zien dat een groot aantal van de huidige samenwerkingspartners ook ambassadeurs zijn voor de diensten en producten van het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds wordt omschreven als deskundig, betrouwbaar en klantvriendelijk.

Kansen en verbeteringen
Eventuele verbreding van de samenwerking moet volgens de respondenten vooral worden gezocht in de onderwerpen herbestemming en leegstand, verduurzaming/energietransitie en kennisdeling met monumenteigenaren. Nieuwe aandacht gaat uit naar kansen op het gebied van toegankelijkheid en funderingsherstel. Bij de dienstverlening worden het contact met de medewerkers, de bereikbaarheid en de deskundigheid van de medewerkers het meest gewaardeerd. Bij de informatievoorziening (rapportages) aan partners en het verstrekkingsproces is er ruimte voor verbetering.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek financiële samenwerkingspartners december 2020