Vergoedingsregeling duurzaamheidsadvies voor monumenteigenaren verlengd

Publicatiedatum

Een monument dat verduurzaamd is met behoud van monumentale waarden is toekomstbestendiger. Daarnaast is de duurzaamheidsambitie en informatiebehoefte onder monumenteigenaren groot. Het Restauratiefonds ondersteunt eigenaren daarom al een aantal jaren in het verduurzamingsproces, van kennis, inzicht tot aan financieren. Zo is de vergoedingsregeling voor duurzaamheidsadvies onlangs verlengd.

Duurzaamheidsadvies Holten

Behoefte aan ondersteuning bij verduurzamen is groot

Sinds 2020 vergoedt het Restauratiefonds een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies. Het Restauratiefonds werkt hiervoor samen met adviseurs die gespecialiseerd zijn in het verduurzamen van monumenten en volgens de duurzaamheidsrichtlijnen van Stichting ERM werken. Ruim 100 eigenaren maakten al gebruik van de vergoeding. 

Volgens onderzoek wil 80% van de monumenteigenaren duurzaamheidsmaatregelen treffen in de komende drie jaar, een forse duurzaamheidsambitie dus. Toch geeft een vijfde daarbij aan dat ze onvoldoende informatie hebben om bewuste keuzes te kunnen maken. 

Met een duurzaamheidsadvies op zak zijn eigenaren sneller geneigd om de stap naar verduurzaming te zetten. Het advies maakt de duurzaamheidsmogelijkheden concreet. Eigenaar Feiko Prins over het duurzaamheidsadvies: “Het advies maakt het voor ons inzichtelijk hoe we het investeringsplan kunnen opstellen en het geeft een duidelijk faseplan”. Het Restauratiefonds heeft de vergoedingsregeling voor een duurzaamheidsadvies verlengd. Om zoveel mogelijk eigenaren te kunnen ondersteunen met een financiële tegemoetkoming kan een eigenaar 50% van het factuurbedrag vergoed krijgen, met een maximum van € 500,00 voor een Quickscan en een maximum van € 1.000,00 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies. 

Verduurzamen begint met inzicht in de mogelijkheden

Voorafgaand aan het inwinnen van een duurzaamheidsadvies kan een eigenaar zich op verschillende manieren oriënteren en de eerste inzichten in de verduurzamingsmogelijkheden krijgen. Op de website Monumenten.nl komt veel kennis van gespecialiseerde duurzame monumenten adviseurs samen. Ook is daar de Zelfscan Duurzaam Monument te vinden. Deze gratis online tool die de Groene Grachten en het Restauratiefonds ontwikkelden geeft in een oogopslag de mogelijkheden weer voor het monument. In de Monumenten Community met meer dan 1700 leden wisselen eigenaren ook veel kennis en ervaringen met elkaar uit op het gebied van verduurzamen. 

Om de stap naar duurzaamheidsplannen financieel mogelijk te maken zijn er diverse leningen beschikbaar. 
 

Meer over de vergoedingsregeling duurzaamheidsadvies Met deze duurzame monumenten adviseurs werkt het Restauratiefonds samen Meer over de Duurzame Monumenten-Lening